Goliat | De drie meter lange reus uit Gat

Een drie meter lange krachtpatser uit Gat met de naam Goliat legt het in een tweekamp af tegen een herdersjongen uit Israël. Maar, hoe sterk was deze reus eigenlijk? En is er nog een tweede Goliat in het leger van de Filistijnen te vinden? 

Goliat de Refaïet

Goliat is ruim zes ellen lang. Een el is 45 centimeter, Goliat is dus ongeveer drie meter lang geweest en daarmee een imponerende strijder. Goaliat behoord tot de Refaïeten, een bevolkingsgroep die verwant is aan de Enakieten (Jozua 11:22). Deze groepen stonden bekend om hun lichaamsgrootte. De koning van Og was een Refaïet, hij had een bed van 4,5x 2 meter groot (Jozua 3:11). Het volk Israël is zo onder de indruk van deze mensen, dat ze het beloofde land niet binnen durven binnen te trekken (Numeri 13).

De wapenuitrusting van Goliat (1 Samuel 17:5-8)

De wapenuitrusting van Goliat maakt ook indruk. De smeden van de Filistijnen waren bij machte ijzer te bewerken, terwijl Israël zich nog in het ‘kopertijdperk’ bevond.

  • Het gevest van de speer is zo dik als een de boom van een weefgetouw.
  • De punt van de speer bestaat weegt 600 sjekels ijzer, ongeveer 6,5 kilogram.
  • Het gewicht van zijn pantser (een soort maliënkolder) bestaat uit 5000 sjekels koper, ongeveer 55 kilogram.

Woonplaats

Goliat komt uit Gat, een stad die onderdeel vormt van de vijfstedenbond van de Filistijnen.

Twee maal Goliat?

Er waren meer reuzen in de Bijbel, na de tweestrijd tussen David en Goliat worden nog meer reuzen verslagen. De helden van David verslaan minimaal nog vier grote krijgers (2 Samuel 21:15-22). Zo verslaat Elchanan hier ook een Goliat (2 Samuel 21:19). Er bestaan verschillende theorieën over deze andere Goliat:

  • Deze Goliat is dezelfde reus als de krijger uit 1 Samuel 17, de naam van de strijder Elchanan is dezelfde persoon als David. Deze interpretatie levert veel vragen op over de datering, personages en precieze toedracht. Sommige denken zelfs dat David Goliat helemaal niet heeft verslagen.
  • Anderen stellen dat er gewoon nog een tweede reus in Gat heeft gewoond met de naam Goliat.
  • Weer anderen denken dat Goliat een soort titel of aanduiding is geweest voor reusachtige en heldhaftige strijders. Kortom, er zijn er waarschijnlijk meer dan twee mannen geweest met de titel Goliat.

Was Goliat ziek?

Diverse wetenschappers zijn ervan overtuigd dat Goliat (en vele andere reuzen) een groeistoornis (acromegalie) heeft gehad. Er worden door een tumor in de hersenen teveel groeihormonen geproduceerd die zorgen voor een buitensporige groei. Door de tumor in de hersenen wordt het gezichtsvermogen beperkt en gaat men soms ook dubbel zien. Goliat zou dan ook zwaar in het nadeel zijn geweest door de aanvalstactiek van de herdersjongen met zijn razendsnelle slinger.