sluiten

delen op

De tijd tussen het Oude en Nieuwe Testament

Tegenslag en oorlog

Veel Joden keren terug naar hun land als koning Cyrus van Perzië daar in 539 voor Christus toestemming voor geeft. Na het nodige oponthoud en allerlei tegenslag wordt de tempel in Jeruzalem herbouwd, evenals de muren van de stad en de stad zelf. De Joden die niet terug willen, mogen zich in het Perzische Rijk vestigen waar ze maar willen van koning Cyrus, en ze krijgen burgerrechten. Veel Joden doen dat en zo ontstaan er Joodse gemeenschappen in het hele Perzische Rijk.Twee eeuwen later moet het Perzische Rijk wijken voor het Griekse Rijk van Alexander de Grote, dat bij zijn dood in 323 voor Christus in vier delen uit elkaar valt. Nu wordt Israël overheerst door zijn opvolgers: de Ptolemeeën van Egypte, en later, na de Syrische oorlogen die bijna honderd jaar duren, de Seleuciden van Syrië. In 166 voor Christus komen de Joden in opstand. Judas de Makkabeeër voert de strijd aan tegen Antiochus IV (zie rubrieken bij Daniël), een zeer wrede heerser die zichzelf Epifanes noemt: 'verschijning van God'. Een jarenlange, bloedige strijd leidt uiteindelijk tot onafhankelijkheid onder het bewind van de Hasmoneeën, maar niet voor lang. In 63 voor Christus wordt Jeruzalem door Pompejus veroverd en wordt Israël ingelijfd in het Romeinse Rijk. Opnieuw een regime dat keihard en meedogenloos regeert. Dat blijft zo; met als triest dieptepunt de vernietiging van Jeruzalem in 70 na Christus.De eeuwen tussen Maleachi en Matteüs, ofwel tussen het Oude en het Nieuwe Testament, vormen een zware tijd voor Israël. Overheersing door anderen, verdrukking en ellende. Dit is niet wat de mensen hoopten toen ze terugkwamen uit de ballingschap. In deze tijd groeit de verwachting van de messias, van de ideale koning en zijn vrederijk. Zal God zijn belofte wel houden? Komt er ooit vrijheid? Het antwoord laat op zich wachten. God spreekt niet meer via de profeten en Israël moet wachten totdat de messias komt. Eigenlijk is het vandaag net zo. Er is veel onrecht, oorlog en geweld in de wereld. De schepping van God lijdt onder de zonde. En net zoals men in de tijd tussen het Oude en Nieuwe Testament ging uitzien naar de komst van de messias, zo zien wij uit naar de terugkomst van Jezus op aarde als hij zijn vrederijk definitief zal vestigen Toen duurde het wachten lang, nu ook. Toen hield God zijn woord en je mag erop vertrouwen dat hij dat ook nu zal doen. Hij doet wat hij beloofd heeft!
Icon--close Icon--search Icon--sort-alpha-asc Icon--book Icon--bullseye Icon--info Icon--eye Icon--filter Icon--bars Icon--caret-down Icon--caret-up Icon--comments Icon--arrow-left Icon--arrow-right Icon--arrow-up Icon--arrow-down Icon--arrow-right-circle Icon--share Icon--stack Icon--link Icon--rainbow Icon--angel eo