De tijd tussen het Oude en Nieuwe Testament

De eeuwen tussen Maleachi en Matteüs, ofwel tussen het Oude en het Nieuwe Testament, zijn een zware tijd voor Israël.

539 voor Christus: terug naar Jeruzalem of blijven in Perzië

Koning Cyrus van Perzië geeft toestemming aan de Joden om terug te keren naar hun land. Na allerlei tegenslag wordt de tempel in Jeruzalem herbouwd, evenals de muren van de stad en de stad zelf. De Joden die niet terug willen, mogen zich van koning Cyrus in het Perzische Rijk vestigen en ze krijgen burgerrechten. Veel Joden doen dat en zo ontstaan er Joodse gemeenschappen in het hele Perzische Rijk.

323 voor Christus: Alexander de Grote sterft

Twee eeuwen later gaat het Perzische Rijk over in het Griekse Rijk van Alexander de Grote. Na diens dood in 323 voor Christus valt het rijk in vier delen uit elkaar. 
Israël wordt overheerst door zijn opvolgers: 

  • Eerst de Ptolemeeën van Egypte
  • daarna zijn er Syrische oorlogen die bijna honderd jaar duren, 
  • daarna de Seleuciden van Syrië. 

166 voor Christus: Joodse opstand tegen Epifanes

In 166 voor Christus komen de Joden in opstand. Judas de Makkabeeër voert de strijd aan tegen Antiochus IV, een wrede heerser die zichzelf Epifanes (‘verschijning van God’) noemt. Een jarenlange, bloedige strijd leidt uiteindelijk tot onafhankelijkheid onder het bewind van de Hasmoneeën. 

63 voor Christus: overheersing door het Romeinse Rijk

In 63 voor Christus wordt Jeruzalem door Pompejus veroverd en wordt Israël ingelijfd in het Romeinse Rijk. Het Joodse volk wordt onderdrukt onder de Romeinen. 

70 na Christus: verwoesting van Jeruzalem

In 70 na Christus wordt Jeruzalem, met de tempel, vernietigd. 

De tussentijd

De eeuwen tussen Maleachi en Matteus zijn zwaar voor Israël. Dit is niet wat de mensen hoopten toen ze terugkwamen uit de ballingschap. In deze tijd groeit de verwachting van de messias, van de ideale koning en zijn vrederijk. Zal God zijn belofte wel houden? Komt er ooit vrijheid? 
God spreekt niet meer via de profeten en Israël moet wachten totdat de messias komt. 

Geduld

Ook nu nog is er veel onrecht, oorlog en geweld in de wereld. De schepping van God lijdt. En net zoals men in de tijd tussen het Oude en Nieuwe Testament ging uitzien naar de komst van de messias, zo zien wij uit naar de terugkomst van Jezus op aarde. Dan zal zijn vrederijk komen! Toen duurde het wachten lang, nu ook. Toch hield God zijn woord. Je mag erop vertrouwen dat hij dat ook nu zal doen. Hij doet wat hij beloofd heeft!