Cornelius | De Romeinse legerhoofdman

Cornelius was een Romeinse legerhoofdman. Hij werd als een van de eerste niet-Joden door de apostel Petrus gedoopt. Wat is er zo bijzonder aan dit verhaal uit Handelingen 10?

Handelingen 10

In Handelingen 10 staat het verhaal over Cornelius. Cornelius is een Romein en geen Jood. Toch eert hij God, hij geeft veel geld aan de armen en bidt veel. Tijdens zo’n gebed krijgt hij een droombeeld (een visioen), met de opdracht van een engel om de apostel Petrus te laten halen. Petrus krijgt tegelijkertijd een droombeeld, over reinheid en onreinheid. Bij het huis van Cornelius aangekomen, legt Petrus het goede nieuws uit. Hij zegt: ‘God vindt alle mensen even belangrijk. God houdt van iedereen die eerbied voor hem heeft en leeft volgens zijn wil. Het maakt niet uit bij welk volk je hoort.’ (Handelingen 10:35 BGT). Terwijl hij vertelt over Jezus, vult de heilige Geest alle mensen die in de kamer zijn. Dit is voor Petrus het teken dat ook niet-Joden bij God mogen horen. Hij doopt Cornelius en iedereen die bij hem hoorde.   

Iedereen mag erbij horen

Deze gebeurtenis is belangrijk voor de christelijke godsdienst. Het laat zien dat iedereen bij God mag horen. De God van de Bijbel is er niet alleen voor het eigen Joodse volk, maar voor alle mensen. God maakt het ook voor niet-Joden mogelijk om helemaal bij hem te horen. Je hoeft niet eerst Jood te worden.

Feiten over Cornelius

Cornelius was:

  • Gelovig, maar niet-Jood
  • Iemand die veel geld gaf aan arme Joden
  • Een Romein (in die tijd de vijanden van de Joden, omdat zij Israël bezetten)
  • Een centurio: een Romeinse legerhoofdman met honderd soldaten onder zich.
  • Iemand die anderen betrok bij zijn geloof: na het visioen nodigt hij zijn hele familie en vrienden uit en zij komen allemaal naar Petrus luisteren
  • Een van de eerste niet-Joden die de heilige Geest ontving (in Handelingen 8 staat het verhaal over de Ethiopische eunuch die werd gedoopt. Ook in dit verhaal wordt duidelijk dat iedereen bij God mag horen.)
  • Iemand met een groot geloof: hij voert de opdracht van de engel meteen uit
  • een van de eerste niet-Joden die gelooft in Jezus en zijn volgeling wordt.