Babylon

Het is een van de Zeven Antieke Wereldwonderen: de Hangende Tuinen van Babylon. Dat zegt wel iets over de allure van deze stad uit de Oudheid. Wat is er bekend over Babylon en bestaat het nog steeds? 

Geschiedenis van Babylon

Babylon, in de Bijbel ook wel Babel genoemd, is een stad uit de Oudheid. Het was de belangrijkste stad van Mesopotamië, een groot rijk in het huidige Irak, en lag ongeveer 80 kilometer onder Bagdad. Babylon was een machtige stad met een grote stadsmuur, vele tempels en de wereldberoemde Ishtar-poort, waarvan delen nu te zien zijn in Berlijn en Istanboel. De bloeiperiode van Babylon begon rond 600 v. Christus onder koning Nebukadnezar II, die ook de Hangende Tuinen van Babylon liet aanleggen. Dat waren overigens geen letterlijke ‘hangende tuinen’, maar een hoop terrassen op verschillende hoogtes vol planten. 

In 550 v. Christus werd Babylon veroverd door de Perzen, waardoor de stad ook opbloeide op wetenschappelijk gebied, zoals in de astronomie en geneeskunde. Tweehonderd jaar later werd Alexander de Grote heerser over Babylon en groeide de stad meer en meer als handelscentrum. Na Alexanders dood werd de stad verdeeld, liep het leeg vanwege de vele oorlogen en verloor het zijn wereldstatus. Pas in de negentiende eeuw werd de voormalige wereldstad opgegraven. 

Babylon in de Bijbel

In de Bijbel wordt Babylon vaak genoemd – er gaat misschien wel een lampje branden bij 'de Toren van Babel' of de 'Hoer van Babylon'. De bouwers van de Toren van Babel wilden tot de hemel reiken (Genesis 11) en met ‘de hoer van Babylon’ doelde Johannes op alle gruwelen van de aarde (Openbaring 17). Babylon wordt geassocieerd met goddeloosheid, afgoderij en de satan – niet gek dat in Openbaringen staat dat de stad verwoest zal worden (Openbaring 18:21). Ook nu nog wordt Babylon gezien als het kwaad en de afgoderij in de wereld, dat uiteindelijk overwonnen zal moeten worden.

 

De christelijke zanger Matthijn Buwalda heeft er een nummer over geschreven, als metafoor voor het leven zonder God. 

Babylon – hier haal je adem maar je leeft niet, 

hier krijg je vleugels maar je zweeft niet. 

Babylon – ze wil je ziel, maar ze vergeeft niet, 

maak dat je wegkomt hier, het geeft niet. 

Je krijgt jezelf er weer voor terug.

Luister hier het hele lied Babylon – Matthijn Buwalda