sluiten

delen op

Jeremia 15 ©

15115:1 Ex. 32:11-14Num. 14:13-191 Sam. 7:5-9De HEER zei tegen mij: ‘Zelfs al zouden Mozes en Samuel voor mij staan, dan nog zou ik dit volk geen gehoor geven. Stuur het weg, laat het uit mijn ogen verdwijnen.215:2 Jer. 43:11Op. 13:10En als ze je vragen waar ze naartoe moeten, zeg dan: Dit zegt de HEER:Wie bestemd is voor de pest – naar de pest, wie bestemd is voor het zwaard – naar het zwaard, wie bestemd is voor de honger – naar de honger, wie bestemd is voor het ballingsoord – naar het ballingsoord. 315:3 Jer. 14:12Ik zal vier machten op hen afsturen – spreekt de HEER: het zwaard om te doden, honden om weg te sleuren, roofvogels en wilde dieren om te verscheuren en te verslinden.415:4 2 Kon. 21:1-162 Kron. 33:1-9Jer. 24:929:1834:17Om wat koning Manasse van Juda, de zoon van Hizkia, in Jeruzalem heeft gedaan, maak ik hen tot een afschrikwekkend voorbeeld voor alle koninkrijken op aarde.

515:5 Jes. 51:19Jeruzalem, wie is nog met je begaan, wie zal om jou een klaaglied aanheffen, wie zal nog naar je toe komen en vragen hoe het met je is? 6Je hebt me verlaten – spreekt de HEER –, je hebt me de rug toegekeerd. Daarom hef ik mijn hand op en sla ik je neer. Ik ben mijn mededogen moe. 7Ik verjaag je uit de steden van het land, ik beroof je van je kinderen. Ik zal mijn volk ombrengen, want het heeft zijn leven niet gebeterd. 8Er zullen meer weduwen zijn dan zandkorrels aan de zee. Op de moeders van jonge soldaten stuur ik geweldenaars af, op het heetst van de dag. Ik tref hen onverhoeds met angst en ontzetting. 9Moeders die zeven kinderen hebben gebaard zullen bezwijken en in onmacht vallen. Hun zon gaat onder op klaarlichte dag, ze worden van hun hoop beroofd en staan te schande. En wie het overleeft, lever ik uit aan het zwaard, geef ik aan zijn vijanden prijs – spreekt de HEER.’

Klacht van Jeremia

10‘Wee mij! Ach moeder, dat u mij moest baren! Ik wek overal ergernis, iedereen bestrijdt mij. Ik ben niemands schuldeiser, en heb zelf geen schulden, toch word ik door iedereen vervloekt. 11HEER, ik heb voor hen toch tot u gebeden, (15:11) HEER, ik heb voor hen toch tot u gebeden – Voorgestelde lezing ondersteund door de Septuaginta. MT: ‘De HEER zei: “Ik zal u zeker bevrijden!”’ voor hen gepleit in tijden van rampspoed en nood? 12Maar het ijzer en het brons uit het noorden doen hun vernietigend werk.’ 1315:13-14 Jer. 17:3-4‘Jullie rijkdommen en schatten laat ik plunderen, dat is de prijs voor (15:13) dat is de prijs voor – Volgens de Septuaginta. MT: ‘niet voor een prijs en om’. de zonden die je overal beging. 14Ik maak jullie tot slaaf van je vijanden (15:14) Ik maak jullie tot slaaf van je vijanden – Volgens sommige Hebreeuwse handschriften en oude vertalingen. MT: ‘Ik laat je vijanden voorbijgaan’. in een onbekend land. Want het vuur van mijn toorn slaat uit, de vlammen zullen jullie verzengen.’ 1515:15 Ps. 69:8‘O HEER, u kent mij. Denk aan mij, bekommer u om mij, wreek mij op mijn achtervolgers. Heb met hen niet zo veel geduld dat het mij het leven kost. Weet dat ik omwille van u belasterd word. 16Telkens als ik uw woorden hoorde, nam ik ze als voedsel tot mij. Uw woorden gaven mij een diepe vreugde, want ik behoor u toe, o HEER, God van de hemelse machten. 17Nooit was ik in vrolijk gezelschap, nooit heb ik plezier gemaakt. Eenzaam was ik, door uw toedoen, u had mij immers volgegoten met uw woede. 18Waarom blijft mijn lijden duren, is mijn wond niet te genezen, waarom wil hij maar niet helen? U hebt mij teleurgesteld, als een beek die drooggevallen is.’ 19‘Dit zegt de HEER: Als je bij mij terugkeert en ik je aanneem, zul je mij weer dienen. Als je waardige woorden spreekt, niets onwaardigs, zul je weer mijn zegsman zijn. Laat dit volk zich naar jou richten, jij mag je niet richten naar hen. 2015:20 Jer. 1:18-19Ik maak jou voor dit volk tot een bronzen vestingmuur. Ze zullen je bestrijden, maar je niet overwinnen, want ik zal je terzijde staan om je te beschermen en te redden – spreekt de HEER. 21Ik zal je redden uit de handen van boosdoeners, ik bevrijd je uit de greep van geweldenaars.’