sluiten

delen op

Ezechiël 45 ©

Verdeling van de grond

45145:1-8 Ezech. 48:8-20Wanneer jullie het land door loting verdelen, moet je een stuk van het land als heilige gave aan de HEER afstaan, van 25.000 bij 20.000 (45:1) 20.000 – Volgens de Septuaginta. MT: ‘10.000’. el . Dat hele stuk zal heilig zijn.2-345:2-3 Ezech. 42:15-20Van dat afgemeten terrein moet je een stuk van 25.000 bij 10.000 afmeten. Daar moet het allerheiligste heiligdom komen. Een vierkant stuk, van 500 bij 500 met 50 el weidegrond eromheen, is daarvoor bestemd.4Dit is een heilig stuk van het land; het is bestemd voor de priesters, die dienstdoen in het heiligdom en die in de nabijheid van de HEER mogen komen om hem te dienen. Het is de plaats voor hun huizen en de heilige plaats voor het heiligdom.5Een ander terrein van 25.000 bij 10.000 el is voor de Levieten, die dienstdoen in de tempel; het is hun eigen grond, bestemd voor hun woonplaatsen. (45:5) voor hun woonplaatsen – Volgens de Septuaginta. MT: ‘twintig zijhallen’.6Als eigen grond van de stad moeten jullie een terrein aanwijzen van 5000 bij 25.000, naast het heilige domein; dat is bestemd voor het hele volk van Israël.7De vorst krijgt grond aan weerskanten van het heilige domein en van de eigen grond van de stad. Het is grond die grenst aan zowel het heilige domein als aan de eigen grond van de stad, aan de westkant verder richting het westen en aan de oostkant naar het oosten; het moet net zo lang zijn als een stamgebied, van de westgrens tot de oostgrens.8Dat is zijn land, dat is zijn grondgebied in Israël. Nooit zullen mijn vorsten mijn volk meer uitbuiten; ze zullen het land aan de stammen van het volk van Israël geven.

9Dit zegt God, de HEER: Zo is het genoeg, vorsten van Israël, stop met onderdrukking en geweld, wees goed en rechtvaardig en verdrijf mijn volk niet langer van zijn grond – spreekt God, de HEER.

Belastingen

1045:10 Lev. 19:35-36Deut. 25:13-16Spr. 20:10Gebruik een zuivere weegschaal, een zuivere efa en een zuivere bat .11De efa en de bat moeten een en dezelfde inhoud hebben: een bat bevat een tiende ezelslast, net als een efa. De ezelslast is de standaardmaat.12Een sjekel is twintig gera , en de mine is twintig sjekel plus vijfentwintig sjekel plus vijftien sjekel.

13Jullie moeten de volgende heffingen afdragen: een zesde efa over een ezelslast tarwe en een zesde efa over een ezelslast gerst;14wat betreft de olie, gemeten in bat: een tiende bat over een kor olie – een ezelslast bevat tien bat, dus tien bat is een ezelslast;15één dier uit een kudde van tweehonderd uit de waterrijke gebieden van Israël, als graanoffer , brandoffer en vredeoffer , waarmee voor de bevolking verzoening wordt bewerkt – spreekt God, de HEER.16De voltallige bevolking van het land moet deze heffing aan de vorst van Israël afdragen.17Vervolgens is het aan de vorst om brandoffers , graanoffers en wijnoffers te brengen op de feesten , op sabbat en op nieuwemaan , op alle hoogtijdagen van het volk van Israël. Het is de vorst die het reinigingsoffer moet brengen, het graanoffer, het brandoffer en het vredeoffer, om verzoening te bewerken voor het volk van Israël.

Feesten en offers

1845:18-25 Ex. 12:1-20Dit zegt God, de HEER: Neem op de eerste dag van de eerste maand een jonge stier zonder enig gebrek, en reinig daarmee het heiligdom van zonde.19De priester moet wat bloed van het offerdier aan de deurpost van de tempel strijken, aan de vier hoeken van de grote omgang van het altaar en aan de deurpost van de poort naar de binnenhof.20Doe hetzelfde op de zevende dag van de maand, voor wie onopzettelijk of uit onwetendheid zondigt, om verzoening te bewerken voor de tempel.

2145:21 Num. 28:16-25Op de veertiende dag van de eerste maand moeten jullie Pesach vieren, het feest waarop er zeven (45:21) zeven – Volgens sommige Hebreeuwse handschriften en de oudste vertalingen. MT: ‘weken’. dagen lang ongedesemd brood gegeten wordt.22Op die dag moet de vorst een stier als reinigingsoffer brengen, voor zichzelf en voor de hele bevolking van het land.23En op alle zeven dagen van het feest moet hij een brandoffer aan de HEER brengen, elke dag zeven stieren en zeven rammen zonder enig gebrek, zeven dagen lang, en elke dag een bok als reinigingsoffer.24Als graanoffer moet hij bij elke stier en bij elke ram een efa graan doen, en bij elke efa graan een hin olie.

2545:25 Lev. 23:33-36Num. 29:12-38Vanaf de vijftiende dag van de zevende maand , op het feest, moet hij hetzelfde doen: zeven dagen lang moet hij dezelfde reinigingsoffers , brandoffers, graanoffers en olieoffers brengen.