sluiten

delen op

Exodus 40 ©

De tabernakel opgebouwd en ingericht

401De HEER zei tegen Mozes:2‘Op de eerste dag van de eerste maand moet je de tabernakel, de ontmoetingstent, opbouwen.3Plaats de ark met de verbondstekst erin en scherm die af met het voorhangsel.4Zet de tafel erin, met de bijbehorende voorwerpen ordelijk daarop geschikt, en ook de lampenstandaard, waarvan je de lampen moet aansteken.5Plaats het gouden reukofferaltaar voor de ark met de verbondstekst en hang het gordijn voor de ingang van de tabernakel.6Het brandofferaltaar moet je voor de ingang van de tabernakel, de ontmoetingstent, zetten,7en het wasbekken, gevuld met water, tussen de tent en het altaar .8Scherm de ruimte rond de tabernakel af en hang het gordijn voor de ingang.940:9 Lev. 8:10Neem dan de zalfolie en zalf de tabernakel en alles wat erin staat, om de tabernakel met alle toebehoren te wijden, zodat hij heilig is.10Zalf ook het brandofferaltaar met alle bijbehorende voorwerpen om het te wijden, zodat het allerheiligst is.11Zalf en wijd ook het wasbekken en het onderstel.1240:12-15 Ex. 29:4-9Laat dan Aäron en zijn zonen naar de ingang van de ontmoetingstent komen en reinig hen met water.13Trek Aäron de heilige kleding aan en zalf hem; zo heilig je hem om mij als priester te dienen.14Ontbied zijn zonen, trek hun de tunieken aan15en zalf hen zoals je hun vader gezalfd hebt; dan kunnen ook zij mij als priester dienen. Door deze zalving wordt hun voor altijd, voor alle komende generaties, het priesterschap verleend.’

16Mozes deed alles wat de HEER hem had opgedragen.17In de eerste maand van het tweede jaar, op de eerste dag van de maand, werd de tabernakel opgebouwd.18Mozes liet de voetstukken voor de tabernakel plaatsen, hij liet de planken erin zetten, de dwarsbalken aanbrengen en de palen oprichten.19Over de tabernakel werd de tweede tent gespannen en daaroverheen werden de buitenste tentkleden gelegd, zoals de HEER Mozes had opgedragen.20Hij legde de verbondstekst in de ark, bevestigde de draagbomen aan de ark en legde de verzoeningsplaat erop.21Hij zette de ark in de tabernakel en hing ter afscherming van de ark met de verbondstekst het voorhangsel op, zoals de HEER hem had opgedragen.22Hij zette de tafel aan de noordkant van de tabernakel, de ontmoetingstent, buiten het voorhangsel,23en schikte daarop het brood, ten overstaan van de HEER, zoals de HEER hem had opgedragen.24De lampenstandaard zette hij aan de zuidkant van de tabernakel, tegenover de tafel,25en hij stak de lampen voor de HEER aan, zoals de HEER hem had opgedragen.26Het gouden altaar zette hij voor het voorhangsel in de ontmoetingstent27en hij brandde er geurig reukwerk op, zoals de HEER hem had opgedragen.28Hij hing het gordijn voor de ingang van de tabernakel,29zette het brandoffer altaar bij de ingang van de tabernakel, de ontmoetingstent, en bracht daarop het brandoffer en het graanoffer , zoals de HEER hem had opgedragen.30Tussen de ontmoetingstent en het altaar plaatste hij het wasbekken, en hij vulde het met water;31daarmee moesten Mozes en Aäron en zijn zonen hun handen en hun voeten wassen32voordat ze de ontmoetingstent binnengingen of het altaar naderden; zo had de HEER het Mozes opgedragen.33Hij schermde de ruimte rondom de tabernakel en het altaar af en hij hing voor de ingang het gordijn op. Zo legde Mozes de laatste hand aan het werk.

De majesteit van de HEER

3440:34-38 Num. 9:15-2340:34 1 Kon. 8:10-11Ezech. 43:4-5Toen werd de ontmoetingstent overdekt door een wolk en werd de tabernakel gevuld door de majesteit van de HEER.35Mozes kon de ontmoetingstent niet meer binnengaan, want de wolk rustte daarop en de majesteit van de HEER vulde de tabernakel.3640:36 Ps. 78:14105:39Zolang hun tocht duurde, trokken de Israëlieten pas verder wanneer de wolk zich van de tabernakel verhief.37Wanneer de wolk niet opsteeg, trokken ze niet verder; ze wachtten tot de wolk weer opsteeg.38Zolang hun tocht duurde, rustte overdag de wolk van de HEER op de tabernakel, ’s nachts verscheen er een vuur in, dat voor alle Israëlieten zichtbaar was.