Grunnegers, Spakenburgs of Urks: de Bijbel is er ook in jouw dialect.

670 vertalingen zijn er maar liefst van de Bijbel, en dat maakt het tot meest vertaalde boek van de wereld. Maar wist je dat de Bijbel ook in allerlei streektalen vertaald is?

‘In t begun het God hemel en eerde schoapen. Eerde was onlaand en t duustern lag over oervloud en gaist van God zweefde over t wotter.’ Dit zijn de eerste woorden van het Bijbelboek Genesis uit de ‘Biebel in ’t Grunnegers.

Maar Gronings is lang niet het enige dialect waarin de Bijbel is verschenen. Want mensen vinden het fijn om de Bijbel in de taal te lezen die ze spreken en waarmee ze zijn opgegroeid. Zo is er ook een Bijbelvertaling in het Fries. Maar verhalen uit de Bijbel verschijnen ook meer en meer in kleinere streektalen. Denk aan het Stellingwerfs, Venloos, Zeeuws of Drents. Of wat dacht je van het HaagsAchterhoeks, Zuid-Bevelands, Spakenburgs, Limburgs, en Urkers? Eén van de problemen bij die laatste is dat men in het Urks geen u kent en daardoor God Jie aangesproken zou worden. En dat vinden veel Urkers niet echt gepast.

Over dialecten gesproken, eigenlijk is straattaal ook een soort dialect. Het wordt op verschillende plekken gesproken. En laat in deze taal een aantal jaar geleden nu ook een gedeelte van de Bijbel verschenen zijn: ‘De torrie van Mattie’. Dit vertelt het verhaal van Kerst, zoals dat beschreven staat in het Bijbelboek Mattheüs. 


Meer weten over de Bijbel? Bekijk hier de aflevering van ‘de Grootste Bijbel van Nederland’ terug.