sluiten

delen op

Spreuken 22 ©

22122:1 Pred. 7:1Een goede naam is te verkiezen boven grote rijkdom, waardering boven zilver en goud.

222:2 Job 31:15Spr. 29:13Een arme en een rijke hebben dit gemeen: de HEER heeft hen beiden gemaakt.

322:3 Spr. 27:12Wie verstandig is, ziet het gevaar en hoedt zich ervoor, wie onverstandig is, gaat eraan voorbij en wordt gestraft.

4Wie bescheiden is en ontzag heeft voor de HEER, wordt beloond met rijkdom, eer en een lang leven.

5Wie de verkeerde weg gaat, treft dorens en valstrikken aan, wie zijn leven liefheeft, blijft er verre van.

6Leer een kind van jongs af aan de juiste weg, en het zal er niet van afwijken wanneer het oud geworden is.

7Een rijke heeft macht over armen, wie leent, is de slaaf van wie uitleent.

822:8 Job 4:8Wie onheil zaait, zal onheil oogsten, de stok waarmee hij slaat, zal hem te gronde richten.

922:9 Ps. 112:9Spr. 19:1728:27Een goedhartig mens wordt gezegend, hij deelt zijn voedsel met de armen.

1022:10 Spr. 26:20Jaag een spotter weg, en de ruzie is voorbij, twistgesprekken en beledigingen houden op.

1122:11 Spr. 16:13Wie een zuiver hart heeft en beminnelijk spreekt, heeft de koning als vriend.

12De HEER behoedt de waarheid, hij logenstraft de woorden van bedriegers.

1322:13 Spr. 26:13Een luiaard zegt: ‘Buiten loopt een leeuw, die zal me verscheuren.’

14De mond van een lichtzinnige vrouw is als een diepe put, wie door de HEER is vervloekt, valt daarin.

1522:15 Spr. 13:2429:15Een kind is geneigd tot dwaasheid, de stok wijst het terecht en weerhoudt het ervan.

16Wie een arme onderdrukt, maakt hem enkel rijk, wie een rijke geld geeft, zorgt ervoor dat hij gebrek lijdt.

Spreuken van wijzen

17Schenk mijn kennis een aandachtig oor, luister naar de woorden van de wijzen. 18Het is goed ze vast te houden, zodat je ze altijd op je lippen hebt. 19Jou laat ik ze horen, nu, opdat je op de HEER vertrouwt. 20Heb ik niet dertig spreuken voor je opgeschreven, vol kennis en goede raad? 21Het is om je de waarheid te leren, waarachtige woorden, om een betrouwbaar antwoord te geven aan wie je heeft gestuurd. 22Beroof een arme niet, hij is al arm genoeg. Vertrap een verschoppeling niet als hij terechtstaat in de poort. 2322:23 Spr. 23:11Want de HEER verdedigt hun rechten, wie hen bedreigen, jaagt hij de dood in.

24Ga niet om met een heethoofd, houd je niet op met een driftkop, 25opdat je niet dezelfde weg gaat als hij en voor jezelf een valstrik zet.

2622:26-27 Spr. 6:1-511:1517:18Geef niet zomaar een handslag, sta niet zomaar borg voor een schuld. 27Als je die niet kunt voldoen, halen ze je bed onder je vandaan.

2822:28 Deut. 19:14Spr. 23:10Verplaats geen oude grenzen, je voorouders hebben ze vastgesteld.

29Zie je iemand die bekwaam is? Hij komt in dienst van de koning, onaanzienlijken zal hij niet dienen.