sluiten

delen op

Psalmen 17 ©

171Een gebed van David.Luister, HEER, ik vraag om recht, luister naar mijn smeken, hoor mijn gebed – geen leugen komt over mijn lippen. 2Laat van u het oordeel komen, laat uw oog zien wat juist is.

317:3 Job 23:10Bezoekt u mij in de nacht en beproeft en peilt u mijn hart, u zult niets in mijn nadeel vinden, geen kwaad kwam uit mijn mond.

4Hoe de mensen ook leven, ik houd mij aan het woord van uw lippen. De weg van roof en geweld heb ik altijd gemeden, 517:5 Ps. 18:37mijn voeten volgden uw spoor, mijn stappen wankelden niet.

6Ik roep tot u om hulp, want u geeft mij antwoord. Wil mij horen, God, luister naar mijn spreken, 7toon mij de wonderen van uw trouw. Wie bij u schuilen redt u van hun tegenstanders, met uw machtige hand.

817:8 Ruth 2:12Ps. 36:861:563:891:4Behoed mij als de appel van uw oog, verberg mij in de schaduw van uw vleugels 9voor de goddelozen die mij geweld aandoen, voor de vijanden die mij naar het leven staan.

10Hun hart is gevoelloos en gesloten, hun mond spreekt hoogmoedige taal. 11Ze sluiten mij in waar ik mijn voeten ook zet, ze houden mij in het oog en hopen op mijn val. 1217:12 Ps. 10:922:1435:1757:5Mijn vijand is een leeuw, belust op prooi, een roofdier dat zich schuilhoudt.

1317:13 Jer. 15:15Sta op, HEER, ga op hem af en druk hem tegen de grond. Laat uw zwaard mij bevrijden van de goddelozen, 14uw hand, HEER, mij verlossen van die mannen des doods, die leven voor kortstondig gewin.

Ze mogen hun buik vullen met de straf die hun toekomt, ze mogen hun kinderen ermee verzadigen, hun kleinkinderen geven wat ervan overschiet. 15Laat mij, recht gedaan, uw gelaat aanschouwen, bij het ontwaken mij verzadigen aan uw beeld.