sluiten

delen op

Psalmen 65 ©

651Voor de koorleider. Een psalm van David, een lied.2U komt de lof toe, (65:2) U komt de lof toe – Volgens de Septuaginta en de Pesjitta. MT: ‘Voor u is stilte een lofzang’. God die woont op de Sion, u zult ontvangen wat u is beloofd.

3U die ons bidden hoort – tot u komt de sterveling. 4Worden onze zonden mij te zwaar, u neemt weg wat wij misdeden.

5Gelukkig wie door u gekozen is en u mag naderen, hij mag wonen in uw voorhoven. Wij genieten het goede van uw huis, het heilige van uw tempel.

6Ontzagwekkend is uw antwoord, u doet recht en redt ons, God, op u hopen de einden der aarde, de verten van de zee.

765:7 Job 38:6U hebt met kracht de bergen vastgezet, u bent omgord met macht, 865:8 Job 26:12Ps. 89:10107:29u brengt tot bedaren het geraas van de zeeën, het gebulder van de golven, het tumult van de volken. 9Vrees voor uw tekenen vervult de bewoners der verten, u brengt gejuich van het oosten tot het westen.

1065:10 Lev. 26:3-4U zorgt voor het land en bevloeit het, u maakt het vruchtbaar, vol water staat de rivier van God. U bewerkt het land voor het koren, zo bewerkt u het: 11u doordrenkt de voren en effent de kluiten, doorweekt ze met regen en zegent het jonge groen.

1265:12 Amos 9:13U kroont het jaar met uw goede gaven, waar uw voeten gaan, druipt het van overvloed, 1365:13 Ps. 96:12de velden in de steppe druipen, de heuvels omgorden zich met gejubel, 1465:14 Ps. 66:1Jes. 44:23de weiden kleden zich met kudden, de dalen tooien zich met graan. Zij zingen en juichen elkaar toe.