sluiten

delen op

Psalmen 64 ©

641Voor de koorleider. Een psalm van David.2Hoor mijn stem, God, hoor mijn klacht, behoed mij voor de dreiging van de vijand, 3verberg mij voor die misdadige bende, voor die meute van boosdoeners.

464:4 Ps. 11:252:455:2257:559:8140:4Jer. 9:2Ze scherpen hun tong als een mes, ze richten hun pijl, een giftig woord, 5uit verborgen hoeken schieten ze op een onschuldige, ze schieten onverhoeds, voor niemand bang.

664:6 Ps. 94:7Ze wapenen zich met kwade woorden, overwegen het zetten van een val, en zeggen: ‘Wie zou het zien?’ 7Ze zinnen op misdaden en denken: ‘We lijken onschuldig, zo verborgen is ons plan. – Diep als een afgrond is het hart van de mens.’

864:8 Deut. 32:42Ps. 38:3Dan schiet God zijn pijl op hen af, onverhoeds worden ze zwaar verwond, 9hun eigen tong heeft hen ten val gebracht, wie hen ziet, schudt verbijsterd het hoofd.

1064:10 Ps. 40:4De mensen zijn van ontzag vervuld en roemen wat God heeft gedaan, zij beseffen dat het zijn werk is. 1164:11 Ps. 5:12De rechtvaardige verblijdt zich in de HEER en zoekt bij hem zijn toevlucht. Wie oprecht van hart is, prijst zich gelukkig.