sluiten

delen op

Psalmen 3 ©

313:1 2 Sam. 15:13-17:14Een psalm van David, op de vlucht voor zijn zoon Absalom.2HEER, hoe talrijk zijn mijn belagers, velen vallen mij aan, 3velen zeggen van mij: ‘God zal hem niet redden.’ sela (3:3) sela – De betekenis van deze Hebreeuwse term, die vele malen in het boek Psalmen voorkomt, is onzeker. Vermoedelijk gaat het om een liturgische of muzikale aanwijzing die te maken had met het zingen van de psalmen.

43:4 Deut. 33:29Ps. 7:1118:3U, HEER, bent een schild om mij heen, u bent mijn eer, u houdt mij staande. 5Roep ik tot de HEER om hulp, hij antwoordt mij vanaf zijn heilige berg. sela

63:6 Ps. 4:9Spr. 3:24Ik ga liggen, val in slaap en word wakker – de HEER beschermt mij. 7Ik vrees de tienduizenden niet die mij aan alle kanten omringen.

83:8 Ps. 58:7Sta op, HEER, en red mij, God, sla mijn vijanden in het gezicht, breek de tanden van de wettelozen. 93:9 Jona 2:10Bij u, HEER, is redding, uw zegen rust op uw volk. sela