sluiten

delen op

Psalmen 148 ©

1481Halleluja!

Loof de HEER, bewoners van de hemel, loof hem daar in de hoogten, 2148:2 Ps. 103:20-21loof hem, al zijn herauten, loof hem, heel zijn engelenmacht.

3Loof hem, zon en maan, loof hem, heldere sterren, 4148:4 Gen. 1:7loof hem, hoogste hemelen, water boven de hoge hemel.

5Laten zij loven de naam van de HEER: op zijn bevel zijn zij geschapen, 6hij gaf hun een plaats voor eeuwig en altijd, hij stelde een wet die nooit zal vergaan.

7Loof de HEER, bewoners van de aarde, zeemonsters en oceanen, 8vuur en hagel, sneeuw en rook, stormwind die doet wat hij zegt.

9148:9 Jes. 44:23Alle bergen en heuveltoppen, hout dat vrucht draagt, alle ceders, 10148:10 Jes. 43:20dieren van het veld en dieren in de wei, alles wat kruipt en op vleugels gaat.

11Koningen van de aarde en alle naties, vorsten en alle leiders van de aarde, 12148:12 Jer. 31:13jonge mannen en jonge vrouwen, oud en jong tezamen.

13148:13 Ps. 113:4Laten zij loven de naam van de HEER, alleen zijn naam is hoogverheven, zijn luister gaat aarde en hemel te boven. 14Hij verhoogt het aanzien van zijn volk, de roem van al wie hem trouw zijn, het volk van Israël, dat hem nabij is.

Halleluja!