sluiten

delen op

Psalmen 103 ©

1031Van David.Prijs de HEER, mijn ziel, prijs, mijn hart, zijn heilige naam. 2Prijs de HEER, mijn ziel, vergeet niet één van zijn weldaden.

3103:3 Ex. 15:26Ps. 41:5Hij vergeeft u alle schuld, hij geneest al uw kwalen, 4hij redt uw leven van het graf, hij kroont u met trouw en liefde, 5103:5 Jes. 40:31hij overlaadt u met schoonheid en geluk, uw jeugd vernieuwt zich als een adelaar.

6De HEER doet wat rechtvaardig is, hij verschaft recht aan de verdrukten. 7Hij maakte aan Mozes zijn wegen bekend, aan het volk van Israël zijn grootse daden.

8103:8 Ex. 34:6Ps. 86:15145:8Joël 2:13Jona 4:2Liefdevol en genadig is de HEER, hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. 9103:9 Jes. 57:16Jer. 3:12Niet eindeloos blijft hij twisten, niet eeuwig duurt zijn toorn.

10Hij straft ons niet naar onze zonden, hij vergeldt ons niet naar onze schuld. 11Zoals de hoge hemel de aarde overspant, zo welft zich zijn trouw over wie hem vrezen.

12Zo ver als het oosten is van het westen, zo ver heeft hij onze zonden van ons verwijderd. 13Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen, zo liefdevol is de HEER voor wie hem vrezen. 14103:14 Ps. 90:3Want hij weet waarvan wij gemaakt zijn, hij vergeet niet dat wij uit stof zijn gevormd.

15103:15 Ps. 90:5-6Jes. 40:7De mens – zijn dagen zijn als het gras, hij is als een bloem die bloeit op het veld 16103:16 Job 7:10en verdwijnt zodra de wind hem verzengt; de plek waar hij stond, kent hem niet meer.

17103:17 Ex. 20:6Maar de HEER is trouw aan wie hem vrezen, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Hij doet recht aan de kinderen en kleinkinderen 18van wie zich houdt aan zijn verbond en naar zijn geboden leeft.

19103:19 Ps. 22:29De HEER – zijn troon staat vast in de hemel, als koning heerst hij over alles. 20Prijs de HEER, u die zijn boden bent, sterke helden die doen wat hij zegt, gehoorzaam aan het woord dat hij spreekt.

21Prijs de HEER, hemelse machten, dienaren die doen wat hem behaagt. 22Prijs de HEER, al zijn schepselen, prijs hem, overal in zijn rijk. Prijs de HEER, mijn ziel.