sluiten

delen op

Psalmen 111 ©

1111Halleluja!

Ik wil de HEER loven met heel mijn hart in de grote kring van oprechten. (111:1-10) Psalm 111 is een acrostichon: de versregels beginnen steeds met een volgende letter van het Hebreeuwse alfabet. 2Machtig zijn de werken van de HEER, wie ze liefheeft, onderzoekt ze.

3111:3-4 Ps. 112:3-4Zijn daden hebben glans en glorie, zijn rechtvaardigheid houdt stand, voor altijd. 4111:4 Ps. 103:8Hij stelde een gedenkdag in voor zijn wonderen, genadig en liefdevol is de HEER.

5Hij gaf voedsel aan wie hem vrezen, eeuwig gedenkt hij zijn verbond. 6Hij toonde zijn volk de kracht van zijn daden en gaf hun het land van andere volken.

7Waarheid en recht zijn het werk van zijn handen, uit al zijn regels blijkt zijn trouw, 8ze zijn onwrikbaar, voor altijd en eeuwig, gemaakt volgens waarheid en recht.

9Hij heeft zijn volk verlossing gebracht, voor eeuwig zijn verbond ingesteld. Heilig en ontzagwekkend is zijn naam. 10111:10 Job 28:28Spr. 1:79:10Het begin van wijsheid is ontzag voor de HEER, wie leeft naar zijn wet, getuigt van goed inzicht. Zijn roem houdt stand, voor altijd.