sluiten

delen op

Amos 2 ©

212:1-3 Jes. 15:1-16:1425:10-12Jer. 48:1-47Ezech. 25:8-11Sef. 2:8-11Dit zegt de HEER: Misdaad op misdaad heeft Moab begaan: ze hebben de beenderen van de koning van Edom verbrand om er kalk van te maken. Daarom zal ik mijn vonnis niet herroepen.2Ik zal Moab in vlammen doen opgaan; vuur zal de burchten van Keriot verteren. Moab zal sterven onder oorlogsgeraas en krijgsgeschreeuw en onder de dreigende klanken van de ramshoorn .3Hun vorst breng ik om, en met hem zal ik alle andere leiders van dat rijk doden – zegt de HEER.

4Dit zegt de HEER: Misdaad op misdaad heeft Juda begaan: ze hebben de wetten van de HEER verworpen en zich niet gehouden aan zijn geboden; de valse goden waar hun voorouders al achteraan liepen, hebben ook hen doen dwalen. Daarom zal ik mijn vonnis niet herroepen.52:5 Hos. 8:14Ik zal Juda in vlammen doen opgaan; vuur zal de burchten van Jeruzalem verteren.

62:6 Amos 8:6Dit zegt de HEER: Misdaad op misdaad heeft Israël begaan – daarom zal ik mijn vonnis niet herroepen! Ze verkopen de rechtvaardigen voor zilver en de armen voor een paar sandalen.72:7 Deut. 27:20Ze zijn eropuit de zwakken in het stof te laten kruipen, en de machtelozen dringen ze opzij. Een zoon en zijn vader komen bij hetzelfde meisje en maken zo mijn heilige naam te schande.82:8 Deut. 24:12-13Ze strekken zich naast de altaren uit op kleren die ze in onderpand hebben, en in het huis van hun God drinken ze wijn die als boete was ontvangen.

92:9 Deut. 3:8-11Job 18:16Hos. 9:16En toch heb ik ter wille van jullie de Amorieten uitgeroeid, die zo groot waren als ceders en zo sterk als eiken: met wortel en tak roeide ik ze uit.102:10 Deut. 2:7Ik heb jullie uit Egypte weggeleid, ik heb jullie veertig jaar lang door de woestijn gevoerd, opdat jullie het land van de Amorieten in bezit konden nemen.112:11 Num. 6:1-7Deut. 18:18Sommigen van jullie maakte ik profeet, anderen nazireeër – zo is het toch, Israëlieten? – spreekt de HEER.122:12 Jes. 30:10Jer. 11:21Amos 7:12-13Maar jullie gaven de nazireeërs wijn te drinken, en tegen de profeten hebben jullie gezegd: ‘Jullie mogen niet profeteren.’

132:13-16 Amos 9:1Daarom zal ik de grond onder jullie voeten doen kraken, zoals een kar vol schoven kraakt in zijn voegen. 142:14-16 Jer. 46:5-6De snelste man vlucht dan tevergeefs, de sterke heeft niets aan zijn kracht, de krijgsheld redt zijn leven niet, 15geen boogschutter houdt stand, geen hardloper ontkomt, geen ruiter brengt het er levend af, 16zelfs de dapperste held zal naakt moeten vluchten die dag – spreekt de HEER.