Deze tekst las de Koning voor uit de Bijbel

Tijdens de opening van ‘Ode aan de Synode’, de viering van 400 jaar Synode van Dordrecht (1618-1619) las Koning Willem-Alexander een passage voor uit de Statenbijbel.

De Synode (een kerkvergadering) gaf opdracht tot het maken van een officiële Nederlandse Bijbelvertaling: de Statenvertaling. Daarom las Koning Willem-Alexander voor uit deze vertaling. De koning was in de Augustijnenkerk in Dordrecht aanwezig bij een speciale bijeenkomst. Vervolgens opende hij in het Dordrechts Museum de tentoonstelling ‘Werk, bid en bewonder’, over kunst en calvinisme in Nederland. Ook voegde hij zijn eigen Bijbel toe aan de tentoonstelling: een zogeheten Goetzee-bijbel uit 1748. De Bijbel is afkomstig uit de Koninklijke Verzamelingen en is van stadhouder Willem IV geweest. Hij was de opa van koning Willem I.

De tekst die de koning las, kwam uit het Bijbelboek Romeinen 12. Bekijk de video!