Scheve Bijbel over recht doen

De Bijbel roept mensen op om recht te doen. Inspiratie daarvoor biedt de ‘Rechte Bijbel’, een themabijbel over gerechtigheid. Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) ontwikkelde de schuin afgesneden Bijbel samen met Tear, IJM, Kerk in Actie, EO en Micha en presenteert deze zaterdag 27 oktober tijdens de Justice Conference.

‘Deze Bijbel wil alleen al door zijn vorm gesprek uitlokken over wat er scheef zit in de wereld’, zegt NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf. In de kerk gaat het vaak over persoonlijk geloof en minder vaak over recht doen, terwijl dat toch een kernthema in de Bijbel is: God brengt recht en mensen kunnen daaraan bijdragen. In de maatschappij leeft het thema juist heel sterk. Deze themabijbel helpt lezers om te ervaren hoeveel de Bijbel over actuele vragen te zeggen heeft.’

Ook directeur Marco van der Graaf van Tear onderstreept het belang van het thema: ‘Recht is niet iets wat God (erbij) doet, het is wie Hij is. In die zin is de Rechte bijbel een pleonasme.’

Vijf onderwerpen
De Rechte Bijbel is een Bijbel in Gewone Taal waarin 650 teksten gemarkeerd zijn over gerechtigheid, aangevuld met een katern bijbelstudies en verdiepingsmateriaal. Die gaan over vijf onderwerpen en zijn samengesteld door vijf christelijke organisaties: Tear schrijft over armoede,  International Justice Mission over rechtvaardigheid, Micha Nederland over consumentisme, de Evangelische Omroep over gender en Kerk in Actie over vreemdelingen. Het NBG levert bij elk onderwerp de bijbelse achtergronden.

Meer informatie: rechtebijbel.nl