Wat is de betekenis van Palmpasen?

In de vier evangeliën van de Bijbel lezen we over hoe Jezus Christus op een ezel Jeruzalem binnenrijdt. Zie: Matteüs 21:1-11, Marcus 11:1-11, Lucas 19:28-44, en Johannes 12:12-19. In de traditie van de kerk wordt deze dag Palmpasen (of Palmzondag of Passiezondag) genoemd. Palmpasen is de laatste zondag van de Veertigdagentijd en de eerste dag van de Goede Week.

Jubelende menigte: 'Hosanna!'

In de bijbelverhalen over Jezus’ intocht in Jeruzalem, wordt verteld dat Hij door een jubelende menigte wordt binnengehaald. Volgens de Bijbel gaat hiermee een oude voorspelling in vervulling die in Zacharia 9:9 wordt vermeldt: “Juich, Sion, Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde! Je koning is in aantocht, bekleed met gerechtigheid en zege. Nederig komt hij aanrijden op een ezel, op een hengstveulen, het jong van een ezelin"

En juichen doen de mensen. Ze leggen mantels en palmtakken voor Hem op de weg en roepen: ‘Hosanna, voor de Zoon van David. Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer. Hosanna in de hemel!’ Deze woorden komen ook terug in Psalm 118:25-26

Als Jezus in Jeruzalem is aangekomen, volgt de bekende passage waarin hij woedend de tafels van handelaren op het tempelplein omgooit. Het volk dat Jezus juichend binnenhaalde, roept enkele dagen later om zijn doodstraf: “Kruisig Hem!”. Op Goede Vrijdag wordt Jezus gekruisigd, slechts enkele dagen na Zijn glorieuze onthaal. 

Processie

Het verschilt per cultuur, maar er zijn nog altijd christenen die Palmpasen uitgebreid vieren, bijvoorbeeld met een processie, die verwijst naar Jezus' intocht in Jeruzalem. Ze maken daarbij gebruik van versierde (palm)takken.