sluiten

delen op

Psalmen 46 ©

461Voor de koorleider. Van de Korachieten. Op de wijs van De jonge vrouwen. Een lied.2God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in de nood. 346:3-4 Jes. 24:18-23Daarom vrezen wij niet, al wankelt de aarde en storten de bergen in het diepst van de zee. 4Laat de watervloed maar kolken en koken, de hoge golven de bergen doen beven. sela

5Een rivier, wijd vertakt, verblijdt de stad van God, de heilige woning van de Allerhoogste. 6Met God in haar midden stort zij niet in, vroeg in de morgen komt God haar te hulp. 7Volken roeren zich, rijken storten ineen, zijn donderstem klinkt – de aarde siddert.

8De HEER van de hemelse machten is met ons, onze burcht is de God van Jakob. sela

9Kom en zie wat de HEER heeft gedaan, verbijsterend is wat hij op aarde verricht: 1046:10 Ps. 76:4Jes. 2:4Ezech. 39:9-10wereldwijd bant hij oorlogen uit, bogen breekt hij, lansen verbrijzelt hij, wagens verbrandt hij in het vuur. 1146:11 Deut. 32:39‘Staak de strijd, en erken dat ik God ben, verheven boven de volken, verheven boven de aarde.’

12De HEER van de hemelse machten is met ons, onze burcht is de God van Jakob. sela