sluiten

delen op

Jesaja 12 ©

Loflied

121Op die dag zul je zeggen: ‘Ik zal u loven, HEER. U bent woedend op mij geweest, maar uw toorn is geweken, u troost mij. 212:2 Ex. 15:2God, hij is mijn redder. Ik heb een vast vertrouwen, ik wankel niet, want de HEER is mijn sterkte, hij is mijn beschermer, hij heeft mij redding gebracht.’ 3Vol vreugde zullen jullie water putten uit de bron van de redding. 412:4 Ps. 105:1Op die dag zullen jullie zeggen: ‘Loof de HEER, roep zijn naam uit. Maak alle volken zijn daden bekend, verkondig zijn verheven naam. 5Zing een lied voor de HEER: wonderbaarlijk zijn zijn daden. Laat heel de aarde dit weten. 6Jubel en juich, inwoners van Sion, want groot is de Heilige van Israël, die in jullie midden woont.’