sluiten

delen op

1 Samuel 8 ©

Israël vraagt een koning

81Toen Samuel oud geworden was, benoemde hij zijn zonen tot rechters over Israël.2De oudste heette Joël en de tweede Abia. Ze bestuurden het land vanuit Berseba.3Maar ze volgden het voorbeeld van hun vader niet na: ze waren op eigen voordeel uit, namen steekpenningen aan en verdraaiden het recht.4De oudsten van Israël kwamen daarom bij elkaar en gingen naar Rama, naar Samuel.58:5 Deut. 17:14Hos. 13:10-11‘U bent oud geworden,’ zeiden ze, ‘en uw zonen volgen uw voorbeeld niet na. Benoem liever een koning om ons te besturen, zoals alle andere volken er een hebben.’6Samuel vond het ontoelaatbaar dat ze om een koning vroegen. Daarom richtte hij een gebed tot de HEER,78:7 Recht. 8:22-231 Sam. 12:12maar die antwoordde: ‘Geef gehoor aan de stem van het volk, aan alles wat ze je vragen. Jou verwerpen ze niet. Ze verwerpen juist mij als hun koning.88:8 Recht. 10:131 Kon. 9:9Zo is het altijd gegaan, vanaf de dag dat ik hen uit Egypte heb geleid tot nu toe. Ze hebben mij de rug toegekeerd en andere goden gediend, en zo vergaat het nu ook jou.9Geef dus gehoor aan hun verzoek, maar waarschuw hen door uitdrukkelijk te wijzen op de rechten die aan het koningschap verbonden zijn.’

10Samuel vertelde alles wat de HEER had gezegd aan het volk, dat om een koning vroeg.11Toen zei hij: ‘Dit zijn de rechten die aan het koningschap verbonden zijn: Uw zonen zal een koning u afnemen en ze indelen bij zijn strijdwagens, zijn ruiterij of zijn persoonlijke escorte,12of ze aanstellen als bevelhebbers over duizend man of over vijftig. Hij zal ze zijn akkers laten ploegen, zijn oogst laten binnenhalen en zijn wapens en strijdwagens laten maken.13Uw dochters zal hij u afnemen om ze zalf te laten bereiden en te laten koken en bakken.148:14 1 Kon. 21:1-2Uw vruchtbaarste landerijen, wijngaarden en olijfgaarden zal hij u afnemen en toewijzen aan zijn hovelingen.15Van de opbrengst van uw akkers en wijngaarden zal hij een tiende deel opeisen en dat aan zijn hovelingen en hoge ambtenaren geven.16Uw beste slaven en slavinnen en uw sterkste arbeidskrachten zal hij u afnemen om ze voor zichzelf te laten werken, en ook uw ezels.17Van uw schapen en geiten zal hij een tiende deel opeisen en ook uzelf zult hem moeten dienen.18En wanneer u dan de HEER te hulp roept tegen de koning die u zelf gewild hebt, dan zal hij u niet verhoren.’

198:19 1 Sam. 12:12Het volk trok zich niets van Samuels woorden aan en zei: ‘Nee, we willen een koning en anders niet!20Dan pas zullen we gelijk zijn aan alle andere volken. We willen dat een koning ons bestuurt en recht over ons spreekt, voor ons uittrekt en ons voorgaat in de strijd.’21Samuel hoorde aan wat het volk te zeggen had en bracht het over aan de HEER.22Toen zei de HEER tegen Samuel: ‘Geef gehoor aan hun verzoek en stel een koning over hen aan.’ En Samuel zei tegen de Israëlieten dat iedereen naar zijn eigen stad moest terugkeren.