sluiten

delen op

Job 25 ©

Bildads derde betoog

251Toen nam Bildad uit Suach het woord:2‘Heersen en ontzetting zaaien – dat is God, tot in de hoogste hemel dwingt hij vrede af. 3Zijn de troepen van zijn leger niet ontelbaar? Kan iemand zich verbergen voor zijn licht? 425:4 Job 4:1715:14Kan een mens zich gedragen zoals God het wil, kan een mens, geboren uit een vrouw, ooit zuiver zijn? 5Voor God schijnt zelfs de maan niet helder, zelfs de sterren zijn onzuiver in zijn ogen. 6Wat vermag dan de mens, een worm slechts, wat kan het mensenkind, een made!’

Icon--close Icon--search Icon--search-big Icon--sort-alpha-asc Icon--book Icon--bullseye Icon--info Icon--eye Icon--filter Icon--bars Icon--caret-down Icon--caret-up Icon--comments Icon--arrow-left Icon--arrow-right Icon--arrow-up Icon--arrow-down Icon--arrow-right-circle Icon--share Icon--stack Icon--link Icon--rainbow Icon--angel