sluiten

delen op

Job 16 ©

Jobs antwoord op Elifaz’ tweede betoog

161Hierop antwoordde Job:2‘Dit soort dingen heb ik al zo vaak gehoord, niets dan ellende brengt mij jullie troost. 3Een eindeloze stroom van lege woorden! Wat drijft jou ertoe zo tegen mij te spreken? 416:4 Ps. 22:8109:25Zaten jullie op mijn plaats, ik zou hetzelfde tegen jullie inbrengen; ik zou een lange redevoering houden, meewarig schuddend met mijn hoofd. 5Toch zou ik jullie moed inspreken, mijn woorden zouden mild en troostend zijn. 6Maar nu – niets verzacht mijn pijn wanneer ik spreek, en als ik zweeg, zou hij dan weggaan? 7Hij heeft mijn krachten uitgeput. U hebt al mijn naasten weggevaagd! 8U hebt mij aangetast, en dat spreekt tegen mij. Mijn ziekte teert mij uit, daarmee word ik aangeklaagd. 9Zijn woede verscheurt me, hij valt aan, tandenknarsend staat hij tegenover me, mijn vijand – hij richt zijn stekende blik op mij. 10Hij spert zijn mond open, schreeuwt me toe, hij slaat me schimpend op de wang, allen spannen samen tegen mij. 11God levert me uit aan het gespuis, (16:11) het gespuis – Voorgestelde lezing. MT: ‘de jongen’. hij geeft mij over aan de goddelozen. 12Ik leefde onbedreigd, maar hij heeft me gebroken. Hij grijpt me bij de nek, hij smijt me neer. Hij dwingt me op te staan – zijn doelwit. 13Zijn pijlen richten zich op mij van alle kanten, hij doorboort mijn nieren, zonder enig medelijden, hij giet mijn gal uit op de grond. 14Bres na bres slaat hij in mij, hij neemt een stormloop als een krijgsman. 15Met een rouwkleed heb ik mij bedekt, mijn aanzien ligt begraven in het stof. 16Mijn gezicht ziet rood van tranen, over mijn ogen daalt de diepste duisternis, 17al kleeft aan mijn handen geen geweld, al zijn mijn gebeden zuiver. 18Aarde, dek mijn bloed niet toe, laat mijn jammerklacht geen rustplaats vinden. 19Maar nog heb ik in de hemel mijn getuige, nog heb ik daar mijn pleitbezorger. 20Zijn mijn vrienden soms mijn voorspraak? Nee, in tranen zien mijn ogen op naar God. 21Laat hij oordelen tussen mens en God, zoals tussen een mens en zijn gelijke. 2216:22 Job 10:20-22Nog enkele jaren resten mij, voor ik het pad zal gaan waarlangs ik niet terugkeer.