Vasten in de Bijbel | Waarom en hoe?

Wat is vasten? 

Vasten is voor een bepaalde periode stoppen of minderen met eten of drinken. Het is een gebruik dat veel voorkomt in de Bijbel, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament. Mozes vastte voordat hij de tien geboden opschreef (Exodus 34:28), Daniël vastte nadat hij een zware boodschap te verwerken had gekregen (Daniël 10:3) en Jezus vastte in de woestijn voordat Hij verzocht werd door de duivel (Matteüs 4:2).

Vasten en bidden

Bijna altijd wordt vasten genoemd in combinatie met bidden, zoals in Matteüs 6. Kennelijk horen vasten en bidden bij een relatie met God. Je doet het dus niet om af te vallen of om een andere reden die niets met God te maken heeft. Met vasten zeg je tijdelijk 'nee' tegen je eigen verlangens die zijn ingesleten in je dagelijkse leven. En dit doe je om je op God te richten. ‘Is het niet het vasten dat ik verkies: misdadige ketenen losmaken, de banden van het juk ontbinden, de verdrukten bevrijden, ieder juk breken? (…) Dan geeft de Heer antwoord als je roept; als je om hulp schreeuwt, zegt hij: ‘Hier ben ik’ (Jesaja 58:6, 9). Met vasten maak je je blijkbaar los van de ‘banden van het juk’, oftewel de last die je draagt. Klinkt heftig! Zodra je zelf vast, ontdek je al snel dat je je behoorlijk kwetsbaar opstelt: je lichaam moet afkicken van een bepaalde gewoonte of zelfs verslaving. Hiermee geef je je afhankelijkheid van God toe, zowel letterlijk als figuurlijk. En dat is iets positiefs: als je Hem opzoekt, zal Hij namelijk antwoorden (vers 9).

Hoe kan ik vasten?

In deze tijd wordt er (door christenen) veel gevast in de veertig dagen voor Pasen, om toe te leven naar de feestdag en gericht te zijn op God. Mensen vasten van ongezonde tussendoortjes, van alcohol, Netflix of sociale media. Allerlei dingen die je kunnen afleiden van je relatie met God. Het is de moeite waard om het eens te proberen – hetzij voor een christelijke feestdag als Pasen, hetzij voor een grote taak die je te wachten staat of een dilemma waar je tegenaan loopt. Denk maar aan de voorbeelden uit de Bijbel. Bedenk wat jouw tijd en energie vreet, en probeer daar eens voor een aantal weken – bijvoorbeeld veertig dagen – van af te kicken. Besteed de tijd die je overhoudt aan het praten met God en bid om Zijn leiding in je proces.