Wet en genade

Wet of genade?

In het Nieuwe Testament wordt duidelijk dat wij met God verzoend ('rechtvaardig') kunnen worden door het geloof in Jezus. De bijbel noemt dat genade. Toch spreekt de bijbel ook regelmatig over het naleven van Gods regels (de wet). Hoe zit dat nu precies, ben je voor God rechtvaardig als je gelooft, dus door genade, of als je het goede doet, dus door je te houden aan de wet? Het Nieuwe Testament is daar duidelijk over: niemand wordt rechtvaardig door de wet, omdat niemand in staat is zich daar voor honderd procent aan te houden (3:10-11). Door één enkele overtreding ben je schuldig aan de hele wet (Jak. 2:10). Alleen door het geloof in Jezus krijg je vergeving en word je behouden (2:16); zie ook de themapagina bij Romeinen). Er is dus geen sprake van een soort balans: je kunt niet tegenover je overtreden van de wet veel goede daden stellen. Nee, door je niet aan de wet te houden, raak je los van God. Er is maar één manier om weer bij hem terug te komen: door genade. 'Als we door de wet rechtvaardig zouden kunnen worden, zou Christus voor niets gestorven zijn' (2:21). Betekent dat dan dat je je niet meer aan Gods regels hoeft te houden? Nee, maar die regels zijn geen 'slavenjuk' meer, waardoor we God zouden gehoorzamen 'omdat dat nou eenmaal moet' (5:1). Jezus heeft je, door zijn vergeving, juist bevrijd van dat slavenjuk en je van slaaf tot kind van God gemaakt (4:4-7) En hijzelf heeft de wet samengevat in twee belangrijke regels: God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf (Mat. 22:37-40). Als je dat doet, houd je je aan het belangrijkste wat in de wet staat.Bevrijd worden van het 'slavenjuk' van de wet betekent niet dat de wet wordt afgeschaft. De vrijheid die God je geeft, stelt je in staat om te kiezen: vrijwillig doen wat God graag wil of je eigen verlangens volgen (5:13-14). Wat de gevolgen van beide keuzes zijn, vind je opgesomd in 5:19-23. Die vrijheid brengt dus verantwoordelijkheid mee. Van nature zijn we vaak geneigd onze eigen verlangens centraal te stellen en die gaan nogal eens tegen het belang van anderen in. Maar als je kiest voor wat God wil, geldt een andere regel: 'heb de ander lief als jezelf.' Dat gaat niet altijd vanzelf. Gelukkig heeft God ons de heilige Geest gegeven, die ons de weg wijst en ons helpt de goede keuzes te maken (5:16-18 en 5:25). Je hoeft je dus niet aan de wet te houden om met God verzoend te worden, ook niet 'omdat het moet', maar omdat je daar zelf voor kiest vanuit de vrijheid die Jezus je gegeven heeft. Je bent niet langer een slaaf van de wet, maar een kind van God.

Icon--close Icon--search Icon--search-big Icon--sort-alpha-asc Icon--book Icon--bullseye Icon--info Icon--eye Icon--filter Icon--bars Icon--caret-down Icon--caret-up Icon--comments Icon--arrow-left Icon--arrow-right Icon--arrow-up Icon--arrow-down Icon--arrow-right-circle Icon--share Icon--stack Icon--link Icon--rainbow Icon--angel eo