Wanneer komt Jezus terug?

Dief in de nacht

Wie doet het op z'n tijd niet: mijmeren over de toekomst?! Even heerlijk wegdromen over hoe je leven er over een x aantal jaren zal uitzien. Als het goed is, dromen christenen regelmatig over de toekomst, of beter gezegd: over de wederkomst van Jezus. Want dan zullen we werkelijk een perfect leven - met God en met elkaar - leiden. Maar hoe lang gaat het nog duren voordat deze droom werkelijkheid wordt? Sommige christenen zeggen dat je gewoon maar moet afwachten wanneer Jezus terugkomt. Je kunt er niet zoveel zinnigs over zeggen, want die dag 'komt als een dief in de nacht' (1 Tess. 5:2). En zelfs Jezus heeft gezegd dat hij niet weet wanneer dat moment aanbreekt (Mat. 24:36). Inderdaad kan geen enkele gelovige, hoe graag hij dat misschien ook zou willen, antwoord geven op de vraag wanneer Jezus precies terugkomt. Het is en blijft een onberekenbaar moment. Maar daarmee zijn we niet uitgepraat, want God geeft wel tekens - signalen - om ons duidelijk te maken hoe het ervoor staat met de toekomst.De bijbel beschrijft heel concreet welke tekens vooraf zullen gaan aan de wederkomst van Jezus. In Matteüs 24 (een onmisbaar hoofdstuk bij dit thema) noemt Jezus zelf het volgende: oorlogen en spanningen tussen volken, hongersnoden en aardbevingen, onderdrukking en vervolging van christenen en gebrek aan onderlinge liefde. In 2 Tess. 2:3 wordt gezegd dat de dag van de Heer niet aanbreekt voordat velen zich van het geloof hebben afgekeerd en de wetteloze mens verschenen is. Daarbij moet je niet aan één persoon denken, maar aan een macht die zich met vele (zelfs vrome) gezichten en in meerdere personen laat zien. Hij werpt zich op als de grote tegenstander van Jezus ('antichrist') en wil uiteindelijk de plaats van God innemen (2 Tess. 2:4).

Positief signaal

De wereld wordt er dus niet beter op. Daarom kunnen deze tekens zelfs een gevoel van angst oproepen: wat staat ons allemaal nog te wachten? Toch moet je niet over één positief signaal heen lezen: Jezus zegt namelijk ook dat hij niet eerder terugkomt dan dat het goede nieuws over het koninkrijk in de hele wereld is verkondigd als getuigenis voor alle volken (Mat. 24:14). God neemt dus ook de tijd om iedereen in de gelegenheid te stellen zich voor te bereiden op de grote ontmoeting met hem (zie ook 1 Tess. 5:4-9). Om na te kunnen gaan in welke tijd we leven, moeten we dus niet alleen de krant naast de bijbel leggen, maar ook de positieve berichten volgen uit het zending- en evangelisatiewerk.

Climax

Ja, maar zijn al deze signalen er niet altijd al geweest? En ondertussen is Jezus nog steeds niet teruggekomen. Het blijft moeilijk om de tekens van de eindtijd precies te kunnen plaatsen. Het zou wel kunnen dat de signalen steeds intensiever worden wanneer het koninkrijk van God dichterbij komt. Eén oorlog maakt nog geen einde aan de wereld, maar als het er veel worden ... Kortom: het gaat naar een climax toe. En uiteindelijk komt het tot een ontknoping. Dan kondigt Jezus zijn komst openlijk aan en staat de wereld opeens (want het blijft een verrassing) oog in oog met hem. Over dat moment kun je nu nog dromen, maar vóór die tijd zul je wakker moeten zijn.

Icon--close Icon--search Icon--search-big Icon--sort-alpha-asc Icon--book Icon--bullseye Icon--info Icon--eye Icon--filter Icon--bars Icon--caret-down Icon--caret-up Icon--comments Icon--arrow-left Icon--arrow-right Icon--arrow-up Icon--arrow-down Icon--arrow-right-circle Icon--share Icon--stack Icon--link Icon--rainbow Icon--angel eo