sluiten

delen op

Respect voor de vreemdeling

Respect moet je verdienen

'Respect man!' Deze vaak gehoorde uitroep betekent 'toon respect voor mij! Ik eis dat van je!' Maar respect kun je niet opeisen. Respect verdien je, door je gedrag bijvoorbeeld, of door een bijzondere prestatie. Wanneer je iemand voor het eerst ontmoet weet je nog niet met wie je te maken hebt. Wat houdt respect voor een ander dan in? Dat je open staat voor een ander, hem in zijn waarde laat, hem tot zijn recht laat komen en niet te snel oordeelt. Hoe ga jij om met jezelf en met anderen, met mensen die je niet kent? En wat heeft God daar mee te maken? Lees in het boek Ruth over hoe je naar jezelf kunt kijken en hoe je met anderen om kunt gaan. Ieder mens geeft op haar of zijn eigen wijze antwoord op deze vragen. Kijk maar eens naar Ruth en Boaz.

Ruth

Ruth toont op een bijzondere manier respect voor haar schoonmoeder Naömi. Ze verdiept zich in haar manier van leven en in haar geloof en zegt tenslotte: ik ga met u. Letterlijk en figuurlijk. Uw land is mijn land en uw God is mijn God. Zij laat zien wat de zegen van God concreet betekent: Gods nabijheid is zichtbaar in mensen die elkaar nabij zijn. Ruth helpt haar schoonmoeder door in deze zware tijd bij haar te blijven.Ruth is vindingrijk. Ze weet dat de Tora, de eerste vijf boeken van het Oude Testament, waarin de wetten van God staan, het recht op leven voor iedereen waarborgt. Wezen, weduwen en vreemdelingen hebben het recht aren te rapen achter de maaiers. Ruth maakt gebruik van haar recht. De maaiers laten extra veel aren liggen op het veld. Dankzij deze wet kan Ruth zichzelf en Naömi in leven houden. Ook de wet van het 'lossen' geeft hun leven weer mogelijkheden. Het lossen van land betekent dat iemand de grond die hij verkocht heeft, kan laten terugkopen door een familielid. De wet van het zwagerhuwelijk is vergelijkbaar met het lossen van land. Deze wet houdt in dat de zwager van een weduwe de plicht heeft met haar te trouwen als zij kinderloos is gebleven. De kinderen uit een zwagerhuwelijk golden als kinderen van de overleden man. Zo had hij toch nakomelingen. Het zwagerhuwelijk biedt weer perspectief in het leven van Ruth en Naömi.

Boaz

Nu komt Boaz in beeld. Hij is geen zwager van Ruth, maar wel een verwant van de overleden man van Naömi. Boaz heeft het goed met Ruth voor, ook al is zij een vreemdeling. Bovendien neemt Boaz zijn verantwoordelijkheid als Ruth hem op zijn losserschap aanspreekt. De houding van Boaz is respectvol: hij is open en heeft zorg en aandacht voor haar. Hij wijst haar niet af omdat ze uit een ander land komt, om wat ze heeft meegemaakt of om wie ze is.Veel mensen vinden zichzelf over het algemeen heel tolerant ten opzichte van 'vreemdelingen'. Wat betekent tolerant eigenlijk? Tolerantie komt van het Latijnse tolerare en dat is 'dragen, verdragen, het uithouden'. Maar hoe verdraagzaam zijn we werkelijk? Het verhaal van Boaz en Ruth laat zien hoe je meer dan verdraagzaam kunt zijn, juist ook vanuit je geloof. De nabijheid van God in je eigen leven betekent dat je je leven deelt met andere mensen en dat je dicht bij hen blijft. Dan is een vreemdeling geen vreemdeling meer, maar gewoon een vriend.
Icon--close Icon--search Icon--sort-alpha-asc Icon--book Icon--bullseye Icon--info Icon--eye Icon--filter Icon--bars Icon--caret-down Icon--caret-up Icon--comments Icon--arrow-left Icon--arrow-right Icon--arrow-up Icon--arrow-down Icon--arrow-right-circle Icon--share Icon--stack Icon--link Icon--rainbow Icon--angel eo