sluiten

delen op

Profetisch perspectief

Uitzicht

Bij het woord perspectief denk je algauw aan de toekomst, en in de bijbel moet je dan bij de profeten zijn. Want die spreken over de toekomst, en ook Ezechiël doet dat. Het is alsof de profeten boven op een bergtop staan, zoals Bileam, 'de man wiens oog geopend is' (zie Num. 23:14-18; en 24:4). Ze beschrijven het uitzicht. Wat dichtbij ligt, zien ze scherp, maar de volgende berg wordt al minder helder. En wat echt in de verte ligt, zien ze nog maar vaag. Ze zeggen dingen over de directe toekomst van hun volk, maar soms ook over latere tijden, dingen waarvan wij denken dat ze met ónze toekomst te maken hebben. Dat zijn profetieën die nog niet 'vervuld' zijn. Dat prikkelt onze fantasie. We willen wel weten wat God voor ons in petto heeft. In de latere christelijke kerk vind je dan ook allerlei zogenaamde 'eindtijdvisies'. Die bestaan meestal uit losse bijbelteksten die aan elkaar zijn geregen tot een theorie over het 'einde der tijden' en de komst van een nieuwe, goede wereld. Maar je voelt wel, dat staat een eind af van het perspectief van de profeten zélf. De bijbel leent zich niet echt voor zulke simpele schema's. Dat zie je al doordat er zo veel verschillende zijn, terwijl ze toch allemaal beweren dat ze de waarheid laten zien. Het is eigenlijk niks nieuws. De drie eeuwen voor en na Christus waren ook zo'n tijd van 'eindtijdvisies'. Daar bestond een bloeiende literatuur over, met geschriften als het bijbelboek Daniël (vooral de tweede helft daarvan), en ook de Openbaring van Johannes. Die beschrijft de eindtijd vanuit een christelijk perspectief. Je vindt er veel beelden in terug die ook bij Ezechiël voorkomen. Toch is het perspectief van Openbaring anders dan dat van Ezechiël. Openbaring gaat een eigen weg, die veel verder voert dan die van de profeet Ezechiël.

Kijken met Gods ogen

Wat is het profetisch perspectief dan wél? Nu, dat moet je vooral uit de profeten zelf halen. Het is meer dan alleen toekomst, het is ook de manier waarop je tegen alles aankijkt. Profeten zijn zieners. Zij hebben tijdelijk Gods ogen te leen. Daarmee doorzien ze de maatschappij, en de samenhang van alles wat er gebeurt. Dat is gekoppeld aan het gedrag van het volk. Wat voor gewone mensen toevalligheden zijn, zoals de agressie van vreemde volken, zien de profeten als iets wat Israël over zichzelf afroept. Zij peilen de drijfveren van de mens, en wat die teweegbrengen. Dat staat dicht bij ons, en het blijft altijd actueel. Lezen in de profeten levert het meest op als je dat in de gaten houdt. Vooral bij het radicale en vaak sombere boek van Ezechiël. Israëls zonden zijn geen losse incidenten. De afgodendienst is geen spelletje met poppen, en kan er zelfs toe leiden dat mensen hun eigen kinderen offeren (20:31). Daarvoor vraagt Ezechiël de aandacht, en vanuit dat perspectief verklaart hij de ondergang van het volk en de ballingschap. Maar dat is niet alles.

Toekomst

Het woord perspectief heeft namelijk nog een derde betekenis: mogelijkheid of kans. En die legt weer verbinding met de toekomst. Telkens weer begint God opnieuw met Israël, ook zonder dat daar een aanknopingspunt voor is bij de mensen. Zo is het ook in Ezechiël 37. Die tekst gaat over het herstel van Israël en het koningschap van David. Maar dit wordt op zo'n manier beschreven dat je je voor kunt stellen dat mensen hier later een aankondiging in hebben gelezen van het koninkrijk van God en de komst van de messias. Profetisch perspectief is niet alleen actueel en onthullend, het is verbazingwekkend.
Icon--close Icon--search Icon--sort-alpha-asc Icon--book Icon--bullseye Icon--info Icon--eye Icon--filter Icon--bars Icon--caret-down Icon--caret-up Icon--comments Icon--arrow-left Icon--arrow-right Icon--arrow-up Icon--arrow-down Icon--arrow-right-circle Icon--share Icon--stack Icon--link Icon--rainbow Icon--angel eo