sluiten

delen op

Macht en onmacht

Doen wat er gezegd wordt

De meester op school geeft je met een stok een tik op je hand omdat je vervelend doet. 's Avonds hoort je vader dat en hij geeft je nog een extra mep. Moet je maar niet klieren. Als je op straat een politieagent ziet, heb je ontzag voor hem. De dokter, de notaris en de dominee of pastoor staan bij iedereen in hoog aanzien en uitspraken van een minister worden meestal gewoon aangenomen. Je doet maar gewoon wat er gezegd wordt, zeker als je nog niet volwassen bent. Zo'n tachtig jaar geleden was dat in Nederland doodnormaal. Dat het tegenwoordig heel anders is, heeft geen verdere uitleg nodig. Maar is het ook makkelijker geworden nu gezag en macht veel minder vanzelfsprekend zijn? Hoe ga je daar als christen mee om? Kun je en mag je eigenlijk wel gezag accepteren? Alle mensen zijn toch gelijk voor God? Of is het aan functies en posities gebonden? Moet je bijvoorbeeld je ouders altijd gehoorzamen? En de mensen die leiding geven in de kerk? En de overheid? Er zijn christenen die gezag als iets vanzelfsprekends aannemen. Zij vinden dat je de overheid altijd moet gehoorzamen, want die is door God ingesteld. Dat geldt dan ook voor je ouders, docenten en mensen die leiding geven in de kerk of op je werk. Anderen vinden dat ook, maar kijken wel naar wat iemand zegt of doet. Voor hen is gezag afhankelijk van hoe het ingevuld wordt.

Goede leiders

Micha vindt kennelijk ook dat gezag te maken heeft met gedrag. Hij ziet dat de verantwoordelijke leiders in de samenleving er maar op los leven en weet dat Jeruzalem en het land hun ondergang tegemoet gaan als er niets verandert. Hij spaart niemand in zijn kritiek. Overheden, rechters, het bedrijfsleven en zelfs de kerk: heel de samenleving is ziek en Micha durft de diagnose aan de patiënt te vertellen. Als profeet is hij door God aangesteld, maar toch gaat hij tegelijkertijd in tegen het gezag dat ook in dienst van God staat. Blinde gehoorzaamheid is dus niet wat God van ons vraagt, mag je hieruit concluderen. Als gezagsstructuren niet functioneren zoals God dat wil, mag dat aan de kaak worden gesteld. Misschien moet dat zelfs wel. Ook de kerk mag niet zwijgen als er onrecht is in de samenleving. Toch zijn gezagsverhoudingen er niet voor niets. Mensen hebben leiders nodig die hun vertellen welke kant ze op moeten. Toch heeft het woord 'leider' vandaag de dag vaak een negatieve klank; door slechte leiders die het verkeerde voorbeeld geven, net als in de tijd van Micha. Wat dan wel een goede leider is? Iemand die een voorbeeld is voor anderen en bereid is om te dienen. Jezus zegt het later zo: 'Jullie weten dat heersers hun volken onderdrukken en dat leiders hun macht misbruiken. Zo zal het bij jullie niet mogen gaan. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen, en wie van jullie de eerste wil zijn, zal jullie dienaar moeten zijn - zoals de Mensenzoon niet gekomen is om gediend te worden, maar om de dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen' (Mat. 20:25-28).
Icon--close Icon--search Icon--sort-alpha-asc Icon--book Icon--bullseye Icon--info Icon--eye Icon--filter Icon--bars Icon--caret-down Icon--caret-up Icon--comments Icon--arrow-left Icon--arrow-right Icon--arrow-up Icon--arrow-down Icon--arrow-right-circle Icon--share Icon--stack Icon--link Icon--rainbow Icon--angel eo