Lijden om Christus’ wil

Anders zijn

In de Petrusbrieven wordt gesproken over 'lijden om Christus' wil'. 'Lijden' is een heel groot woord, maar de uitdrukking wil iets zeggen als: je krijgt van alles over je heen omdat je Jezus wilt volgen (zie bijv. 1 Petr. 2:18-25;3:13-18 4:1-6, 12-16). Je kunt worden uitgelachen, bespot en zelfs vervolgd. De auteur roept op te volharden in dat lijden. Dat is niet iets waar je je over moet verbazen. Het overkwam Jezus en het overkomt degenen die hem volgen: 'ook Christus heeft geleden, om uwentwil, en u daarmee een voorbeeld gegeven. Treed dus in de voetsporen van hem' (1 Petr. 2:21). In Nederland worden christenen niet vervolgd. Wat moet je dan met zulke bijbelgedeelten? Het gaat er in ieder geval niet om dat je dit soort lijden moet opzoeken. Het kan ontstaan als je Christus wilt volgen. En het gaat dan niet over de reacties van mensen op jouw misschien ongenuanceerde opmerkingen tegen iemand die niet of anders gelooft, of over de irritatie die vroom gepraat bij anderen kan opwekken. Als mensen je dan even niet moeten, hebben ze groot gelijk. Dan heb je het over jezelf afgeroepen.Maar het kan zijn dat je keuzes maakt die afwijkend zijn omdat je in God gelooft. Soms roept dat respect op. Het kan ook zijn dat jouw keuzes en gedrag niet door de groep worden geaccepteerd. Je kunt dan het gevoel krijgen er niet meer echt bij te horen. Je vrienden begrijpen je ineens niet meer. Zodra je 'anders' bent, kun je kritisch worden bekeken en behandeld. Je moet je verantwoorden, want je verstoort het groepsgevoel. Je wordt dan op de proef gesteld. De vraag is dan: blijf je trouw aan je eigen mening of ga je toch maar mee met de groep?

Leven als christen

In de tweede eeuw van onze jaartelling schreef ene Mathetus in een brief aan Diognetus het volgende over christenen: 'Christenen vallen niet op door hun nationaliteit, taal of gewoontes. Ze wonen niet in aparte steden, spreken geen vreemd dialect, volgen geen bizarre gewoontes. Ze volgen gewoon de gewoontes van de steden en de streek waar ze toevallig wonen. En toch is er iets buitengewoons aan hun leven. Ze wonen in hun land alsof ze er tijdelijk zijn. Ze vervullen hun rol als burgers, maar ze hebben last van dezelfde beperkingen als vreemdelingen. Ieder land kan hun vaderland zijn, maar waar ze ook zijn: het is vreemd land voor hen. Net als anderen trouwen ze en krijgen ze kinderen, maar ze leggen ze niet te vondeling. Ze delen hun maaltijden, maar niet hun vrouwen. Ze laten zich niet door het lichamelijke beheersen. Ze leven hun leven op aarde als burgers van de hemel. Ze gehoorzamen de wetten, maar op een niveau dat iedere wet overstijgt. Ze leven in armoede, maar verrijken velen. Ze zegenen als ze uitgescholden worden en reageren hoffelijk op beledigingen. Als ze afgestraft worden, verheugen ze zich, alsof ze nieuw leven ontvangen.' Als je als christen wilt leven, kan het dus best moeilijk worden. Lach je mee als iemand wordt uitgelachen? Ben je nieuwsgierig als er geroddeld wordt? Of durf je er iets van te zeggen omdat je weet dat het niet klopt? Je loopt dan het risico om voor heilig boontje te worden uitgemaakt en uitgelachen te worden. Dat doet pijn. Schelden doet geen pijn? Wel degelijk! Het kan zelfs zo erg worden dat je eronder gaat lijden. Genegeerd worden is dodelijk. Dat heeft iets van wat de bijbel noemt 'lijden omwille van de gerechtigheid', 'lijden omdat je christen bent'. In dat 'anders'-zijn kun je een getuige zijn, ook in de manier waarop je omgaat met negatieve reacties.

Icon--close Icon--search Icon--search-big Icon--sort-alpha-asc Icon--book Icon--bullseye Icon--info Icon--eye Icon--filter Icon--bars Icon--caret-down Icon--caret-up Icon--comments Icon--arrow-left Icon--arrow-right Icon--arrow-up Icon--arrow-down Icon--arrow-right-circle Icon--share Icon--stack Icon--link Icon--rainbow Icon--angel eo