Jij en de kerk

De kerk als supermarkt

En, had je wat aan de preek? Zo'n vraag wordt vaak gesteld na afloop van een kerkdienst. Het is natuurlijk goed als je dingen kunt herkennen in de preek of als je er wat van geleerd hebt, maar dat is niet het enige waar het in de kerk om draait. Je gaat niet alleen naar de kerk om er iets voor jezelf te halen, maar ook om er iets van jezelf te geven. Het beeld van de kerk als een supermarkt waar je naar eigen behoefte geestelijk voedsel kunt halen, kom je in de bijbel niet tegen. Wie de brieven in het Nieuwe Testament leest, ontdekt dat er over de kerk wordt gesproken als een gemeenschap van gelovigen die God aan elkaar heeft gegeven om hem samen te dienen. Daarmee kun je de vraag: wat heb ik aan de kerk? dan ook aanvullen met: wat beteken ik voor de kerk?In de eerste christelijke gemeenten waren Timoteüs en Titus twee gelovigen die zichzelf helemaal beschikbaar stelden voor de opbouw van de gemeente. Ook toen ging dat niet vanzelf - dat blijkt wel uit de tips en opmerkingen die ze via brieven ontvingen (lees bijv. 1 Tim. 3:1-13). Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid voor de gemeente nemen, want als je op een afstandje zou blijven kijken hoe anderen het doen, zou het een puinhoop worden.

Leeftijd geen bezwaar

Je leeftijd hoeft geen barrière te zijn om van betekenis te zijn voor de gemeente (1 Tim. 4:12). Ook als je jong bent, kun je een voorbeeld in de gemeente zijn. Laat je dus ook niet ontmoedigen door het 'wat-stel-jij-nu-voor'-gevoel dat ouderen je soms kunnen geven. Het is goed dat ouderen én jongeren hun eigen plek in de gemeente mogen innemen. Maar soms geeft dat ook botsingen, omdat er bijvoorbeeld te weinig ruimte wordt gegeven aan de beleving van de ander. Nu hoef je het in de gemeente niet altijd met elkaar eens te zijn. Je mag zelfs oudere gemeenteleden aanspreken op hun doen en laten (1 Tim. 5:1-2). Maar de regel die daarbij altijd geldt, is: wees respectvol. Misschien kun je dingen soms wat subtieler verwoorden dan je ze eigenlijk denkt. Om God en elkaar te kunnen dienen, heb je in de gemeente structuren nodig. De brieven aan Timoteüs en Titus staan vol met aanwijzingen hoe het gemeenteleven georganiseerd moet worden: over diakenen, oudsten, enzovoorts. Het heeft geen zin om tegen deze structuren aan te schoppen als ze goed werken. Maar als de vrijheid in verdrukking komt en mensen hun gezag verkeerd gebruiken, dan heb je alle reden om je mond open te doen.In een gemeente zijn er verschillende manieren om God te dienen. Dat betekent dus dat je op zoek mag gaan naar de plek die God je in de gemeente wil geven. Daarbij hoef je niet direct aan spectaculaire dingen te denken. Het begint met 'gewoon' beschikbaar zijn voor de mensen om je heen en met gebed voor de gemeente. Ook daarmee zet je je al in voor de gemeente. In de kerk hoef je niet alles te kunnen of te doen. Je mag het fijn vinden om een taak op je te nemen, maar je hoeft je er ook niet voor te schamen als je bepaalde dingen niet kunt of doet. Iedereen kan zijn eigen taak en plek in de gemeente zoeken. En omdat de kerk een gemeenschap is van verschillende gelovigen, is het ook heerlijk om te genieten van wat God in anderen geeft.

Icon--close Icon--search Icon--search-big Icon--sort-alpha-asc Icon--book Icon--bullseye Icon--info Icon--eye Icon--filter Icon--bars Icon--caret-down Icon--caret-up Icon--comments Icon--arrow-left Icon--arrow-right Icon--arrow-up Icon--arrow-down Icon--arrow-right-circle Icon--share Icon--stack Icon--link Icon--rainbow Icon--angel eo