sluiten

delen op

Het messiaanse rijk

Welke oppasser in de dierentuin stopt wolven bij lammetjes en welke moeder laat haar baby met een adder spelen? Je wordt voor gek verklaard als je dat doet. Ook als je beweert dat alle overheidsuitgaven die nu aan bewapening worden uitgegeven, aan onderwijs en voedsel moeten worden besteed, zul je niet voor vol worden aangezien. Toch belooft God in de bijbel op veel plaatsen dat er zo'n tijd gaat komen. Je leest dat bijvoorbeeld in Jesaja 11. Zacharia schrijft erover (2:14-16; 8:20-23; 9:9-10) en ook in de Psalmen (Ps. 96; 97; 98; 99; 101) kun je erover lezen.

Sjalom

Een tijd van vrede en gerechtigheid. Je kunt het je gewoon niet voorstellen. Dat Israël eindelijk in vrede leeft en dat volken spontaan naar Jeruzalem zullen komen om God te zoeken en te vereren. Dat er niemand meer honger lijdt, nergens meer oorlog is en onderdrukking. Geen onrecht, geen ziekte en geen dood meer. Dat kan alleen maar als de zonde er niet meer is. Ons egoïsme, de oorzaak van veel lijden, verdwijnt alleen als God ingrijpt. Want uit de wereldgeschiedenis weten we dat wij het zelf niet voor elkaar krijgen. God wel. In Zach. 13:1-6 lees je dat God het land reinigt. Alles wat er niet in thuis hoort ruimt hij op. Het volk wordt opnieuw aan hem gewijd. Maar de afwezigheid van zonde is niet voldoende, hoewel op zich al geweldig natuurlijk! Wat komt ervoor in de plaats? Het gaat om de aanwezigheid van God zelf. Dat de HEER koning zal zijn over de hele aarde en dat volken naar Jeruzalem komen omdat de HEER daar woont (8:3; 14:8-11; 14:16-21). Dan wordt het weer zoals het was in het paradijs. God woont weer bij de mensen.In de messiaanse teksten in de boeken van Jesaja, Zacharia en andere profeten hebben de schrijvers van het Nieuwe Testament Jezus herkend. Jezus kwam als mens en heropende door zijn dood en opstanding de weg naar God, de Vader. Hij heeft ons in de tekenen en wonderen voorproefjes van zijn vrederijk laten zien. Maar het echte messiaanse rijk breekt pas aan als Jezus voor de tweede keer naar de aarde komt. Tot die tijd zijn er nog dierentuinen met verschillende hokken en zijn adders levensgevaarlijk voor baby's! En leven mensen nog in haat en nijd. '"Jubel, Sion, en verheug je, want ik kom in jouw midden wonen - spreekt de HEER. Er komt een tijd dat vele volken zich bij mij zullen aansluiten. Zij zullen mijn volk zijn, en bij jou, Sion, zal ik wonen." Dan zullen jullie inzien dat de HEER van de hemelse machten mij naar jullie gezonden heeft. Op heilige grond zal de HEER het volk van Juda voorgoed in bezit nemen en opnieuw zal hij Jeruzalem uitverkiezen. Wees stil voor de HEER, al wat leeft, want hij komt uit zijn heilige woning naar buiten' (Zach. 2:14-17). 'Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: "Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij"' (Op. 21:2-3).
Icon--close Icon--search Icon--sort-alpha-asc Icon--book Icon--bullseye Icon--info Icon--eye Icon--filter Icon--bars Icon--caret-down Icon--caret-up Icon--comments Icon--arrow-left Icon--arrow-right Icon--arrow-up Icon--arrow-down Icon--arrow-right-circle Icon--share Icon--stack Icon--link Icon--rainbow Icon--angel eo