sluiten

delen op

Het evangelie in een notendop

Een verbroken relatie

In zijn brief aan de gemeente in Rome geeft Paulus een mooi overzicht van een belangrijke kern van het evangelie (letterlijk vertaald 'het goede nieuws'). Hij begint te vertellen dat ieder mens schuldig is tegenover God, omdat niemand zich voor honderd procent aan de wet kan houden. De wet wordt gevormd door de leefregels die God via Mozes aan het volk van Israël heeft gegeven. Een overtreding daarvan heet 'zonde' en zonde, klein of groot, heeft tot gevolg dat er sprake is van verwijdering tussen God en mensen. De relatie van de mens met zijn Schepper wordt verbroken. Als mens kun je die relatie niet zomaar herstellen. Paulus legt uit dat zonde 'zonde' is geworden door de komst van de wet. Als er geen regels zijn, kun je ze ook niet overtreden. Juist doordat God duidelijk heeft aangegeven hoe hij wil dat de mensen leven, wordt zichtbaar wanneer mensen de plank misslaan. Slecht nieuws zou je zeggen...Maar dan komt 'het goede nieuws': er is een oplossing voor het 'zondeprobleem'. De straf die volgt op de zonde is wat de bijbel noemt 'het oordeel van God'. Aan het eind van de tijden wordt iedereen getoetst en kijkt God wie rechtvaardig geleefd heeft en wie niet. Je zou denken dat niemand die toets kan doorstaan. Maar, zo schrijft Paulus, de dood en opstanding van Jezus hebben daarin verandering gebracht. Jezus werd door de Romeinen gestraft met de kruisdood. Die straf had hij niet verdiend. Daarom heeft God hem opgewekt uit de dood. Zo liet God zien dat Jezus' dood onterecht was en dat wij wel degelijk mogen geloven in het goede nieuws dat hij aan de mensen verkondigd had. Maar er is meer. Door Jezus' dood en opstanding is het leven van alle gelovigen veranderd. Paulus schrijft dat we niet bang meer hoeven te zijn voor Gods oordeel. God ziet ons, door wat Jezus gedaan heeft, nu als rechtvaardige mensen, ook al zijn we dat feitelijk niet.En wat is dan jouw rol in dit alles? Doordat Jezus is gestorven en opgestaan, zijn de mensen die in hem geloven vrijgesproken van schuld. Het enige wat jij dus hoeft te doen, is geloven. Door Jezus is er een relatie mogelijk tussen jou en God. Is geloven echt alles wat je hoeft te doen? Paulus legt uit dat het wel een logisch gevolg van het geloof is dat je gaat leven zoals God dat graag wil. Je bent 'met Christus gestorven' om nu 'een nieuw leven te leiden' (6:4). In je daden laat je zien dat je niet langer 'slaaf van de zonde' bent (6:17). Niet omdat je van alles moet, je bent vrij, maar omdat je dat uit liefde doet als antwoord op Gods liefde voor jou. 'God schenkt vrijspraak aan allen die in Jezus Christus geloven. En er is geen onderscheid. Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God; en iedereen wordt uit genade, die niets kost, door God als een rechtvaardige aangenomen omdat hij ons door Christus Jezus heeft verlost. Hij is door God aangewezen om door zijn dood het middel tot verzoening te zijn voor wie gelooft' (3:22-25). 'Maar God bewees ons zijn liefde doordag Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Des te zekerder is het dus dat wij, nu we door zijn dood zijn vrijgesproken, dankzij hem zullen worden gered en niet veroordeeld' (5:8-10).
Icon--close Icon--search Icon--sort-alpha-asc Icon--book Icon--bullseye Icon--info Icon--eye Icon--filter Icon--bars Icon--caret-down Icon--caret-up Icon--comments Icon--arrow-left Icon--arrow-right Icon--arrow-up Icon--arrow-down Icon--arrow-right-circle Icon--share Icon--stack Icon--link Icon--rainbow Icon--angel eo