sluiten

delen op

Gods toorn en zijn liefde

Schuilen of sidderen?

God is liefde. Hij wil je Vader zijn. Hij houdt van je en wil niets liever dan jou je zonden vergeven en je eeuwig leven geven. Waarschijnlijk heb je dat al vaak gehoord. En het is waar: zo is God! Maar als je een boek als Nahum leest, of andere boeken uit het Oude Testament, dan bekruipt je weleens het gevoel dat het daar over een andere God gaat. Want een God die een woedende wreker is en zich wreekt op zijn vijanden (1:2), die zo boos kan zijn dat rotsen uit elkaar spatten (1:6), is dat dezelfde God als die van vers 7, bij wie je kunt schuilen in tijden van nood, de God die goed is? Zegt Jezus, de zoon van God, later in het Nieuwe Testament niet dat je je vijanden juist lief moet hebben en dat je zeven maal zeventig maal moet vergeven? Hoe kan God zich dan wreken? Of is God soms veranderd in de loop van de tijd?

Wraak

Wat is wreken eigenlijk? Bij het woord wraak denken wij waarschijnlijk vooral aan iets primitiefs. Wraak heeft een negatieve klank. Het is iets voor iemand die zijn emoties niet de baas kan en door het lint gaat om wat hem is aangedaan. Beschaafde mensen nemen geen wraak, die gaan naar de politie. En als de rechter de dader uiteindelijk veroordeelt, dan klopt dat met ons gevoel voor recht. Toch zit er in onze rechtspraak wel degelijk het element van wraak of, anders gezegd, vergelding. Want misdaad vraagt om een passende straf. Iemand moet boeten voor wat hij heeft gedaan. We noemen dat misschien geen wraak, maar dat is het wel. Waarom en op wie wreekt God zich dan? God heeft de wereld en de mensen uit liefde en met liefde gemaakt. Hij heeft de mens leefregels gegeven, niet om het leven onaantrekkelijk te maken, maar juist om bescherming te bieden aan iedereen. Het grootste gebod dat God geeft, is het liefdegebod: heb God lief boven alles en je naaste als jezelf. God is zo heilig dat hij geen zonde kan verdragen. Als mensen zijn liefde niet beantwoorden en zijn geboden overtreden dan moet hij wel straffen. Hij is de enige die in staat is om dat eerlijk te doen. Hij is de schepper van hemel en aarde. Daarom en omdat hij heilig - dus zonder zonde - is, kan hij ons ook zijn (liefde)geboden geven. Hij is ook de enige die er recht op heeft rechter te zijn over alle mensen en volken.Oké, maar hoe zit het dan met vergeving, komt dat dan pas in het Nieuwe Testament? Nee, juist uit al die oordeelsprofetieën blijkt hoe groot Gods liefde is. Want hoeveel Israël en andere volken ook zondigen, steeds weer stuurt God zijn profeten, die de mensen indringend waarschuwen. Zelfs Nineve (zie het boek Jona)! Want God wil juist dat mensen berouw hebben en vergeving vragen. Dan hoeft hij de aangekondigde straf niet uit te voeren. Hij is er niet op uit om wraak te nemen, integendeel. 'De dood van een slecht mens geeft me geen vreugde, ik wil dat hij een andere weg inslaat en in leven blijft,' zegt God in Ez. 33:11. Gods toorn is dus niet in strijd met zijn liefde. Omdat hij rechter is, kondigt hij het oordeel aan over mensen en volken. Omdat hij vader is, wacht hij zo lang mogelijk met de uitvoering van die straf. Maar zijn geduld is niet oneindig, het houdt een keer op.

Icon--close Icon--search Icon--sort-alpha-asc Icon--book Icon--bullseye Icon--info Icon--eye Icon--filter Icon--bars Icon--caret-down Icon--caret-up Icon--comments Icon--arrow-left Icon--arrow-right Icon--arrow-up Icon--arrow-down Icon--arrow-right-circle Icon--share Icon--stack Icon--link Icon--rainbow Icon--angel eo