sluiten

delen op

God neemt het initiatief!

Genesis betekent 'begin'. Dat past goed bij de inhoud van het eerste bijbelboek, want Genesis beschrijft onder andere: het ontstaan van de aarde, de oorsprong van de mensheid, Gods begin met Adam en Eva, Gods nieuwe start met de mensen na de zondvloed en Gods begin met het volk Israël.

Nieuwe kansen

Het boek Genesis laat zien dat God de mens steeds weer een nieuwe kans geeft als het mis gaat. Die kansen komen natuurlijk niet uit de lucht vallen! Steeds is het weer God die het initiatief neemt en een stap naar de mensen zet. Daarin zien we zoveel van Gods liefde terug! Op veel plekken in Genesis zijn daar voorbeelden van te vinden. Het begint al in Gen. 3:8-13 als Adam en Eva gezondigd hebben verstoppen ze zich voor God, de heer. Ze schamen zich voor hun naaktheid en bedekken zich met vijgenbladeren. Maar God zoekt hen, roept: 'Waar ben je?' en vraagt Adam wat er gebeurd is.

Als ze uiteindelijk hun zonde opbiechten doet God iets heel opvallends. Hij straft ze met zwaar werk op het land, maar als een zorgzame vader bekleedt hij hen tegelijkertijd met dierenvellen! Ook bij Kaïn neemt God het initiatief. Na de broedermoord stelt God hem een open vraag: 'Waar is Abel, je broer?' (4:9) Kaïn kan nu nog tot inkeer komen! Maar onverschillig antwoordt hij: 'Dat weet ik niet. Moet ik soms waken over mijn broer?'

 

Moet ik soms waken over mijn broer?

 

God ziet dat Noach een uitzondering vormt op zijn zondige omgeving en zoekt hem op. God kiest ervoor om Noach, zijn gezin en de dieren te redden. Noach is de eerste met wie God een 'verbond' sluit (6:18). God belooft voor ze te zorgen. Het teken van dat initiatief zien wij nog regelmatig aan de lucht: de regenboog (9:12-17). Het verbond met Noach was het eerste maar niet het laatste. We zien in het Oude Testament dat God vaker een verbond sluit met mensen. Dat zijn niet steeds nieuwe verbonden maar verbondvernieuwingen: het oude verbond wordt door God steeds nieuw leven ingeblazen.

Abraham

Ook met Abraham en al zijn nakomelingen sluit God een verbond (15:1817:2). Bij een verbondssluiting werden een paar dieren gedood en doormidden gesneden en gingen beide partijen tussen de helften van die dieren door (zie ook de rubriek bij15:9-18). Daarachter school de dreigende betekenis: het zal degene die het verbond verbreekt net als die dieren vergaan! We zien in hoofdstuk 15:17-18 dat de heer als enige tussen de dierhelften doorgaat! Dat is niet voor niets. God weet dat alleen híj het verbond met Israël kan houden. Dat is ook gebleken: mensen falen keer op keer. Maar steeds neemt God het initiatief om mensen te redden en te zegenen. Zelf aanvaardt hij alle risico's en mislukkingen. Daarin ging hij zover dat hij mens werd, in Jezus, en zelf lijden en dood aanvaardde. Daardoor mogen wij vrijuit gaan.

In Abraham, Isaak en Jakob is God begonnen met het vormen van zijn eigen volk. Jakobs zonen werden de stamvaders van de twaalf stammen van Israël. Een zwarte bladzijde in het verhaal van die zonen is dat zij hun broer Jozef aan een handelskaravaan verkochten. Maar in het laatste hoofdstuk van Genesis (50:19-21) staat dat Jozef zelf tot de conclusie komt dat God hem heeft ingezet om Jakobs grote familie in leven te houden tijdens de hongersnood.

God is trouw

Zelfs de laatste bladzijde van Genesis ademt Gods zorg om datgene, wat hij al aan Abraham had beloofd, daadwerkelijk uit te laten komen! Het boek Genesis laat zien dat God trouw is en blijft van generatie op generatie. Als hij iets belooft, dan doet hij dat ook. Zelfs als mensen ontrouw zijn, wil hij de eerste stap weer zetten om de relatie te herstellen. Bij God is er altijd een nieuw begin mogelijk!

Icon--close Icon--search Icon--sort-alpha-asc Icon--book Icon--bullseye Icon--info Icon--eye Icon--filter Icon--bars Icon--caret-down Icon--caret-up Icon--comments Icon--arrow-left Icon--arrow-right Icon--arrow-up Icon--arrow-down Icon--arrow-right-circle Icon--share Icon--stack Icon--link Icon--rainbow Icon--angel eo