Geloofszekerheid

De waarheid van wat we niet zien

'Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen, het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien.' Zo staat het in de brief aan de Hebreeën (11:1). Maar hoe kunnen we eigenlijk overtuigd raken van de waarheid van iets wat we niet kunnen zien? Hoe kunnen we zeker zijn van ons geloof? Iedereen twijfelt daar toch wel eens aan?

Opnieuw geboren

In het evangelie volgens Johannes lees je dat een zekere Nikodemus met zijn vragen en twijfels bij Jezus komt. Die zegt tegen hem dat je opnieuw geboren moet worden als je het koninkrijk van God wilt zien (Joh. 3:3). Het is niet zo gek dat Nikodemus vraagt of dat wel kan en hoe dat dan in zijn werk gaat. Het antwoord van Jezus is lang, en niet zo gemakkelijk te begrijpen. Het komt erop neer dat de Geest van God je zó kan inspireren dat je in zijn Zoon gaat geloven. Dan krijg je een 'nieuw leven'. De eerste brief van Johannes zegt het zo: 'God heeft ons eeuwig leven geschonken en dat leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet' (1 Joh. 5:11-12). Als je gaat geloven in Jezus Christus, dan word je als het ware opnieuw geboren als een kind van God! Voor altijd. Daar kan niemand iets aan veranderen. Je mag erop vertrouwen, je mag er zeker van zijn dat God er voor je is, dat hij je Vader is.

Zeker zijn van je geloof hangt niet van jou af

Misschien ervaar je niet altijd dat je een kind van God bent. Je twijfelt wel eens. Is het echt waar? Je gevoel zegt soms het tegenovergestelde. God lijkt ver weg, je voelt je niet blij. Soms heb je het moeilijk doordat je ellendige dingen moet meemaken. Soms maak je zelf fouten, je doet dingen die niet passen bij het 'nieuwe leven' van een christen. Je denkt dat je niet goed genoeg bent voor God omdat je hem (en jezelf) steeds weer teleurstelt. Daar kun je heel onzeker en ongelukkig van worden. Je kunt er zelfs aan gaan twijfelen of je wel een kind van God bent. Maar als je je fouten eerlijk belijdt voor God, dan wordt het contact met hem weer hersteld (1 Joh. 1:8-102:1-2). Dat is eigenlijk net als bij de mensen om je heen: soms zit het echt niet goed tussen jou en hen. Soms moet je dan toegeven: ik was fout. Dat kan de relatie dan herstellen. Bij God mag je zeker weten dat hij je vergeeft als je bij hem komt. Geloofszekerheid hangt uiteindelijk niet van jou af, maar van Gods trouw. En daaraan hoef je nooit te twijfelen, want God ís trouw.

Icon--close Icon--search Icon--search-big Icon--sort-alpha-asc Icon--book Icon--bullseye Icon--info Icon--eye Icon--filter Icon--bars Icon--caret-down Icon--caret-up Icon--comments Icon--arrow-left Icon--arrow-right Icon--arrow-up Icon--arrow-down Icon--arrow-right-circle Icon--share Icon--stack Icon--link Icon--rainbow Icon--angel eo