sluiten

delen op

Gebedsverhoring

Kracht van gebed

Jakobus doet krasse uitspraken over de kracht van het gebed. Met grote stelligheid zegt hij bijvoorbeeld in 5:15: 'Het gelovige gebed zal de zieke redden, en de Heer zal hem laten opstaan.' En iets verderop, in 5:16: 'Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet.' Is dat een ervaring die jij kent?De tekst van een kinderlied zegt: 'Bidden is spreken, spreken met God, die je niet overlaat aan je lot.' Een mooie manier om bidden te omschrijven: een gesprek met God. Je kunt hem voorleggen wat je bezighoudt, op alle terreinen van je leven. Maar helpt dat ook? Luistert God naar je gebed? En doet hij er iets mee? Dat zijn vragen waar iedere gelovige wel eens tegenaan loopt.

Verhoring

In het woord 'verhoring' zit het werkwoord 'horen'. Voor de ene mens is het besef dat God hoort voldoende. Maar verhoren betekent ook 'actief luisteren': het gebed horen en er iets mee doen. Andere mensen vinden alleen horen dan ook veel te weinig, datgene waarvoor je bidt, moet volgens hen ook met Gods hulp tot stand komen. Een vrouw vertelde: 'Op een dag besloot ik het uit te proberen: bestaat verhoring van gebed nu echt of niet? Ik nam iets concreets in mijn hoofd, iets wat ik graag wilde en begon daar een aantal dagen achter elkaar voor te bidden. Toen ik me na een tijdje afvroeg of dat gebed verhoord was, had ik geen flauw idee meer wat het was. En tot op de dag van vandaag weet ik dat niet meer. En ik vraag me nog steeds af: heeft God mijn gebed verhoord óf heeft hij een diepe wens laten verdwijnen?' En iemand anders zei: 'Toen mijn vader ziek werd, heb ik heel hard gebeden. Ik kon hem nog niet missen, ik hoopte én vertrouwde erop dat God hem beter kon maken. Dat is niet gebeurd. Dat was een grote teleurstelling voor mij en voor veel anderen. Waarom heeft God niet geluisterd?'Als je kijkt naar de teksten uit Jak. 5:15 en 16 die hierboven staan, lijkt het zo klaar als een klontje: wie gelovig bidt, wordt genezen. Er zijn mensen die dat ook inderdaad hebben meegemaakt. Maar tegelijk weet je dat minstens even zoveel mensen die ervaring niet kennen. Soms gaan mensen dan twijfelen aan hun geloof. Zou het - als het gebed niet verhoord wordt - misschien niet groot genoeg zijn? Maar zo moet je niet denken. In de bijbel wordt dat soort meetlatjes niet gelegd. In de wereld waarin we leven maken gebrokenheid, onvervulde verlangens en pijn deel uit van ons bestaan.

Maar wat dan wel?

De manier waarop je bidt en dat wat je verwacht van een gebed heeft alles te maken met je beeld van God. Als je God ziet als de grote organisator van je bestaan, verwacht je na een gebed waarschijnlijk zijn ingrijpen in je leven. Als je in God gelooft als bron van bezieling, ben je na een gebed misschien meer gericht op wat je zelf kunt doen om je gebed waar te maken. Je beeld van God bepaalt ook de inhoud van je gebed. Denk zelf maar eens na over de relatie tussen die twee! Misschien ben je teleurgesteld dat je niet een ferm JA hoort op de vraag of God gebeden verhoort. Maar als je goed 'geluisterd' hebt, wordt de vraag toch positief beantwoord. God hoort de gebeden van mensen en je mag ervan uitgaan dat hij zorgvuldig om zal gaan met je vragen. En daarmee begint de verhoring dan toch!

Icon--close Icon--search Icon--sort-alpha-asc Icon--book Icon--bullseye Icon--info Icon--eye Icon--filter Icon--bars Icon--caret-down Icon--caret-up Icon--comments Icon--arrow-left Icon--arrow-right Icon--arrow-up Icon--arrow-down Icon--arrow-right-circle Icon--share Icon--stack Icon--link Icon--rainbow Icon--angel eo