sluiten

delen op

Profetieën over Jezus in het bijbelboek Jesaja

Profeten

Jesaja is een profeet: iemand die door God geroepen is om als zijn woordvoerder op te treden. Vaak spreken profeten over de toekomst. Ze waarschuwen de koning en het volk van Israël om hun gedrag te veranderen, of ze kondigen aan dat God zijn volk een nieuwe toekomst van vrede en overvloed zal geven als het de geboden van God serieus neemt. En bij profeten als Jesaja blijkt dat die toekomst niet alleen bedoeld is voor Israël: alle volken zullen er deel aan hebben; voor de hele wereld zal er dus een nieuwe tijd aanbreken.

Koning en messias

In die toekomst speelt een afstammeling van David een belangrijke rol: hij zal in het vrederijk koning zijn in naam van God. In later tijd werd deze ideale koning de 'messias' genoemd. Letterlijk betekent dit woord: 'gezalfde'. Dat is ook de betekenis van de naam Christus. Jezus kreeg die naam omdat zijn volgelingen hem zagen als de koning die door Jesaja en andere profeten was aangekondigd.

Hoop en vervulling

In de loop van de geschiedenis van Israël spraken de profeten steeds over deze koning, die bevrijding en vrede zou brengen. Vooral in moeilijke tijden was dit iets om moed uit te putten: 'Dan wordt het weer goed, net zo goed als in de tijd van koning David'. Zie Jes. 9:6: 'Groot is zijn heerschappij,
aan de vrede zal geen einde komen.
Davids troon en rijk zijn erop gebouwd,
ze staan vast, in recht en gerechtigheid,
van nu tot in eeuwigheid.' Er staan in het boek Jesaja zeven profetieën die door de eerste christenen met de messias en in het bijzonder met Jezus in verband zijn gebracht. Het zijn 7:10-17, 9:1-6, 11:1-10, 42:1-9, 49:1-13, 50:4-9 en 53:1-12. Volgens het Nieuwe Testament zijn deze teksten door de komst van Jezus in vervulling gegaan. Een bekend voorbeeld vind je in Mat. 1:23. Leg die tekst maar eens naast Jes. 7:14. De eerste drie van deze profetieën gaan over de komende koning. Maar in de andere vier gaat het over de speciale 'dienaar' van God. Het is niet altijd duidelijk wie daarmee wordt bedoeld. Soms is dat bijvoorbeeld het volk van Israël, soms de profeet en soms de messias.  In 53:1-12 wordt uitvoerig gesproken over de dienaar en zijn lijden. Sommige dingen kun je koppelen aan bepaalde details uit de evangeliën. Bijvoorbeeld: 53:5 aan Joh. 19:34; 53:7 aan Luc. 23:9 en Joh. 19:9; 53:8 aan Joh. 18:38 en 19:12-13; 53:9 aan Mat. 27:57. In de beschrijvingen van de dienaar staan dingen die niet erg passen bij een ideale koning. Wat te denken van: 'Onopvallend was zijn uiterlijk, hij miste iedere schoonheid, zijn aanblik kon ons niet bekoren' (53:2b)?Veel van Jezus' tijdgenoten zien hem als messias en herkennen in hem de koning waarover Jesaja sprak. Dat doen ook de leerlingen die met hem optrekken en alle wonderen die hij doet, van dichtbij meemaken. Ze zijn totaal verrast als Jezus sterft aan een kruis. Maar juist deze ellendige dood wordt opgevat als vervulling van de profetieën over de lijdende dienaar van God. Jesaja's woorden helpen de leerlingen om Jezus' dood te begrijpen.

Wat heb jij daaraan?

God laat iets zien van wat komen gaat. Waarom eigenlijk? In veel profetieën lijkt God mensen te willen waarschuwen. Als je zo doorgaat, dan kom je in de problemen: pas op, verander je koers! Ook zijn er profetieën die houvast geven, richting geven of moed. Verdiep je eens in Jesaja's profetieën en probeer te ontdekken wat die jou kunnen leren over Jezus. Je zult meer begrijpen over zijn koningschap, lijden en de hoopvolle toekomst die God door hem wil geven.

Icon--close Icon--search Icon--sort-alpha-asc Icon--book Icon--bullseye Icon--info Icon--eye Icon--filter Icon--bars Icon--caret-down Icon--caret-up Icon--comments Icon--arrow-left Icon--arrow-right Icon--arrow-up Icon--arrow-down Icon--arrow-right-circle Icon--share Icon--stack Icon--link Icon--rainbow Icon--angel eo