sluiten

delen op

Bekering - Wat is dat?

Leven en dood

Geen enkel mens heeft ooit gezegd of gedacht voor zijn geboorte: ik wil geboren worden! Dat kan ook niet, want voordat je in je moeders buik zat, bestond je nog niet. Je hebt er niet om gevraagd geboren te worden en je hebt er ook niets aan bijgedragen. Maar met jouw geboorte begon een nieuw leven. En om ook maar meteen met het slechte nieuws te komen: het is een leven dat ook weer een keer ophoudt. Wat een afschuwelijke en onnatuurlijke gedachte is dat: iets wat mooi is en groeit, zal uiteindelijk kapotgaan. Bloemen, dieren en mensen die doodgaan ... dat spoort toch niet met de gedachte aan een God die alles maakte en toen zei dat het zeer goed was? En toch hoort het sinds de zondeval bij het menselijk bestaan dat we ook dood zullen gaan.In de bijbel zie je op een aantal plaatsen dat er nagedacht wordt over de vragen rond leven en sterven. Een van de eerste plaatsen is het verhaal in Genesis 3. Ook in het boek Prediker is er veel aandacht voor zulke vragen, maar wel op een heel andere manier. In sommige bijbelboeken hoor je iets over Gods oordeel aan het eind van de tijd - wie rechtvaardig is en de Joodse wet nageleefd heeft, krijgt eeuwig leven. Wie zondig was, krijgt dat niet (zie bijv. Dan. 12:1-3). In veel profetenboeken uit het Oude Testament (bijv. het boek Amos) lezen we hoe moeilijk het voor het volk was om zich aan de wet te houden. In het Nieuwe Testament liggen de zaken anders. De apostel Paulus vertelt ons dat de Joodse wet heel goed is, maar dat geen mens zich echt aan alle geboden kan houden. Je zou dus denken dat niemand Gods oordeel kan doorstaan. Maar zo is het niet. God houdt zo onvoorstelbaar veel van ons mensen dat hij zijn zoon Jezus Christus naar ons heeft gestuurd. Jezus is aan het kruis gestorven en weer opgestaan. Dat is voor ons van groot belang. God ziet ons - door wat Jezus gedaan heeft - niet meer als onrechtvaardige mensen. Je hoeft dus niet bang meer te zijn voor Gods oordeel. Eeuwig leven (het goede leven in de aanwezigheid van God, dat nooit ophoudt) is binnen bereik.

Nieuw leven

Voor iedereen? Ja, als je je bekeert tot God. Hij nodigt je uit om je naar hem om te keren. Want dat is bekering eigenlijk: je omkeren of terugkeren naar God. Zonde gaat dieper dan regels overtreden. Het is op jezelf gericht zijn, je eigen weg gaan zonder God en hem niet willen gehoorzamen. En erger nog, hem niet willen liefhebben. Die ommekeer krijg je uit jezelf niet voor elkaar. Je hebt daar Gods Geest bij nodig. Hij kan en wil jou diep van binnen veranderen. De apostel Paulus heeft het over sterven en opstaan met Christus (Rom. 6:1-14). De evangelist Johannes noemt het 'opnieuw geboren worden' (Joh. 2:23-3:21). Opnieuw geboren worden: als je gelooft, krijg je een nieuw en een eeuwig leven. Hoe gebeurt dat? Wat moet je daarvoor doen? Behalve geloven, helemaal niets! En geloven is niet anders dan: op God vertrouwen. Geloven dat Jezus voor jou aan het kruis is gegaan en weer is opgestaan. Als je dat gelooft, mag je zeker weten dat God jou - door wat Jezus gedaan heeft - ziet als rechtvaardig. Het bijzondere is dat je daar, net als bij je natuurlijke geboorte, zelf verder niets aan kunt doen. Het is God zelf die het doet. Als je je openstelt voor Gods heilige Geest, zorgt God zelf voor die nieuwe geboorte en kan een nieuw leven beginnen. Een leven samen met God. Eeuwig leven!
Icon--close Icon--search Icon--sort-alpha-asc Icon--book Icon--bullseye Icon--info Icon--eye Icon--filter Icon--bars Icon--caret-down Icon--caret-up Icon--comments Icon--arrow-left Icon--arrow-right Icon--arrow-up Icon--arrow-down Icon--arrow-right-circle Icon--share Icon--stack Icon--link Icon--rainbow Icon--angel eo